Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0333R(APP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0087/2019

Ingediende teksten :

A8-0087/2019

Debatten :

PV 13/03/2019 - 24
CRE 13/03/2019 - 24

Stemmingen :

PV 14/03/2019 - 11.17

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0218

Notulen
Woensdag 13 maart 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

24. Instelling van het Europees Monetair Fonds (debat)
CRE

Interimverslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds [2017/0333R(APP)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Pedro Silva Pereira en Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Pedro Silva Pereira en Vladimír Maňka geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Danuta Maria Hübner (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Tom Vandenkendelaere, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Ralph Packet, namens de ECR-Fractie, Jean Arthuis, namens de ALDE-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Michał Marusik, namens de ENF-Fractie, Sophie Montel, niet-fractiegebonden lid, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Lucke, Nils Torvalds, Liadh Ní Riada, Piernicola Pedicini, André Elissen, Othmar Karas, Mercedes Bresso, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Zbigniew Kuźmiuk en Younous Omarjee.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Theodor Dumitru Stolojan, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Dariusz Rosati, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Sirpa Pietikäinen, Jens Geier, Seán Kelly, Alfred Sant, Adam Szejnfeld en Inese Vaidere.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis en Vladimír Maňka.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.17 van de notulen van 14.3.2019.

Laatst bijgewerkt op: 21 juni 2019Juridische mededeling