Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0333R(APP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0087/2019

Teksty złożone :

A8-0087/2019

Debaty :

PV 13/03/2019 - 24
CRE 13/03/2019 - 24

Głosowanie :

PV 14/03/2019 - 11.17

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0218

Protokół
Środa, 13 marca 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

24. Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego (debata)
CRE

Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego [2017/0333R(APP)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Pedro Silva Pereira i Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Pedro Silva Pereira i Vladimír Maňka przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali Danuta Maria Hübner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFCO), Tom Vandenkendelaere w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Ralph Packet w imieniu grupy ECR, Jean Arthuis w imieniu grupy ALDE, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Michał Marusik w imieniu grupy ENF, Sophie Montel niezrzeszona, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Lucke, Nils Torvalds, Liadh Ní Riada, Piernicola Pedicini, André Elissen, Othmar Karas, Mercedes Bresso, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Zbigniew Kuźmiuk i Younous Omarjee.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Theodor Dumitru Stolojan, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Dariusz Rosati, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Sirpa Pietikäinen, Jens Geier, Seán Kelly, Alfred Sant, Adam Szejnfeld i Inese Vaidere.

Głos zabrali Valdis Dombrovskis i Vladimír Maňka.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 14 marca 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 21 czerwca 2019Informacja prawna