Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0333R(APP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0087/2019

Texte depuse :

A8-0087/2019

Dezbateri :

PV 13/03/2019 - 24
CRE 13/03/2019 - 24

Voturi :

PV 14/03/2019 - 11.17

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0218

Proces-verbal
Miercuri, 13 martie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă

24. Înființarea Fondului Monetar European (dezbatere)
CRE

Raport interimar referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind înființarea Fondului Monetar European [2017/0333R(APP)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Pedro Silva Pereira și Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Pedro Silva Pereira și Vladimír Maňka și-au prezentat raportul.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Danuta Maria Hübner (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFCO), Tom Vandenkendelaere, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, Ralph Packet, în numele Grupului ECR, Jean Arthuis, în numele Grupului ALDE, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Michał Marusik, în numele Grupului ENF, Sophie Montel, neafiliată, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Lucke, Nils Torvalds, Liadh Ní Riada, Piernicola Pedicini, André Elissen, Othmar Karas, Mercedes Bresso, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Zbigniew Kuźmiuk și Younous Omarjee.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

Au intervenit Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Theodor Dumitru Stolojan, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Dariusz Rosati, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Sirpa Pietikäinen, Jens Geier, Seán Kelly, Alfred Sant, Adam Szejnfeld și Inese Vaidere.

Au intervenit Valdis Dombrovskis și Vladimír Maňka.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.17 al PV din 14.3.2019.

Ultima actualizare: 21 iunie 2019Notă juridică