Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0333R(APP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0087/2019

Predkladané texty :

A8-0087/2019

Rozpravy :

PV 13/03/2019 - 24
CRE 13/03/2019 - 24

Hlasovanie :

PV 14/03/2019 - 11.17

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0218

Zápisnica
Streda, 13. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

24. Zriadenie Európskeho menového fondu (rozprava)
CRE

Predbežná správa o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskeho menového fondu [2017/0333R(APP)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Pedro Silva Pereira a Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Pedro Silva Pereira a Vladimír Maňka predstavili správu.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Danuta Maria Hübner (spravodajkyňa výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Tom Vandenkendelaere v mene skupiny PPE, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Ralph Packet v mene skupiny ECR, Jean Arthuis v mene skupiny ALDE, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Michał Marusik v mene skupiny ENF, Sophie Montel – nezaradená poslankyňa, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Lucke, Nils Torvalds, Liadh Ní Riada, Piernicola Pedicini, André Elissen, Othmar Karas, Mercedes Bresso, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Zbigniew Kuźmiuk a Younous Omarjee.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Theodor Dumitru Stolojan, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Dariusz Rosati, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Sirpa Pietikäinen, Jens Geier, Seán Kelly, Alfred Sant, Adam Szejnfeld a Inese Vaidere.

V rozprave vystúpili Valdis Dombrovskis a Vladimír Maňka.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.17 zápisnice zo dňa 14.3.2019.

Posledná úprava: 21. júna 2019Právne oznámenie