Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0116(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0125/2018

Ingediende teksten :

A8-0125/2018

Debatten :

PV 13/03/2019 - 25
CRE 13/03/2019 - 25

Stemmingen :

PV 14/03/2019 - 11.7

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0209

Notulen
Woensdag 13 maart 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

25. Bescherming van de mededinging in de luchtvaart ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de mededinging in de luchtvaart, houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Markus Pieper (A8-0125/2018)

Markus Pieper leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ramon Tremosa i Balcells (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Wim van de Camp, namens de PPE-Fractie, Gabriele Preuß, namens de S&D-Fractie, Jacqueline Foster, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Dobromir Sośnierz, Claudia Țapardel en Kosma Złotowski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Bill Etheridge en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger en Markus Pieper.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.7 van de notulen van 14.3.2019.

Laatst bijgewerkt op: 21 juni 2019Juridische mededeling