Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0116(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0125/2018

Texte depuse :

A8-0125/2018

Dezbateri :

PV 13/03/2019 - 25
CRE 13/03/2019 - 25

Voturi :

PV 14/03/2019 - 11.7

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0209

Proces-verbal
Miercuri, 13 martie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă

25. Protecția concurenței în domeniul transportului aerian ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția concurenței în domeniul transportului aerian și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Markus Pieper (A8-0125/2018)

Markus Pieper și-a prezentat raportul.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit Ramon Tremosa i Balcells (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Wim van de Camp, în numele Grupului PPE, Gabriele Preuß, în numele Grupului S&D, Jacqueline Foster, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Dobromir Sośnierz, neafiliat, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Dobromir Sośnierz, Claudia Țapardel și Kosma Złotowski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Bill Etheridge și Seán Kelly.

Au intervenit Günther Oettinger și Markus Pieper.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.7 al PV din 14.3.2019.

Ultima actualizare: 21 iunie 2019Notă juridică