Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0116(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0125/2018

Predkladané texty :

A8-0125/2018

Rozpravy :

PV 13/03/2019 - 25
CRE 13/03/2019 - 25

Hlasovanie :

PV 14/03/2019 - 11.7

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0209

Zápisnica
Streda, 13. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

25. Ochrana hospodárskej súťaže v leteckej doprave ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane hospodárskej súťaže v leteckej doprave, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Markus Pieper (A8-0125/2018)

Markus Pieper uviedol správu.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ramon Tremosa i Balcells (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Wim van de Camp v mene skupiny PPE, Gabriele Preuß v mene skupiny S&D, Jacqueline Foster v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dobromir Sośnierz, Claudia Țapardel a Kosma Złotowski.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Bill Etheridge a Seán Kelly.

V rozprave vystúpili Günther Oettinger a Markus Pieper.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.7 zápisnice zo dňa 14.3.2019.

Posledná úprava: 21. júna 2019Právne oznámenie