Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2615(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0165/2019

Arutelud :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Hääletused :

PV 14/03/2019 - 11.18
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0219

Protokoll
Kolmapäev, 13. märts 2019 - StrasbourgLõplik väljaanne

27. Olukord Nicaraguas (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Nicaraguas (2019/2615(RSP))

Neven Mimica (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Ana Gomes, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Gabriel Mato, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Mireille D'Ornano, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, José Inácio Faria, Carlos Zorrinho ja Francisco Assis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová ja Jiří Pospíšil.

Sõna võttis Neven Mimica.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda ja Francisco José Millán Mon fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Nicaraguas (2019/2615(RSP)) (B8-0165/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo ja Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Nicaraguas (2019/2615(RSP)) (B8-0166/2019);

—   Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Molly Scott Cato ja Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Nicaraguas (2019/2615(RSP)) (B8-0167/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel olukorra kohta Nicaraguas (2019/2615(RSP)) (B8-0168/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Nicaraguas (2019/2615(RSP)) (B8-0169/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Nicaraguas (2019/2615(RSP)) (B8-0170/2019).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2019 protokollipunkt 11.18.

Viimane päevakajastamine: 21. juuni 2019Õigusalane teave