Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2615(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0165/2019

Debatten :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Stemmingen :

PV 14/03/2019 - 11.18
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0219

Notulen
Woensdag 13 maart 2019 - Straatsburg

27. Situatie in Nicaragua (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Nicaragua (2019/2615(RSP))

Neven Mimica (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Ana Gomes, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Gabriel Mato, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Mireille D'Ornano, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, José Inácio Faria, Carlos Zorrinho en Francisco Assis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová en Jiří Pospíšil.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda en Francisco José Millán Mon, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0165/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo en Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0166/2019);

—   Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Molly Scott Cato en Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0167/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over de situatie in Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0168/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0169/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0170/2019).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.18 van de notulen van 14.3.2019.

Laatst bijgewerkt op: 21 juni 2019Juridische mededeling