Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2615(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0165/2019

Rozpravy :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Hlasovanie :

PV 14/03/2019 - 11.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0219

Zápisnica
Streda, 13. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

27. Situácia v Nikarague (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Nicarague (2019/2615(RSP))

Neven Mimica (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Javier Nart v mene skupiny ALDE, João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ana Gomes, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Gabriel Mato, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Mireille D'Ornano, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, José Inácio Faria, Carlos Zorrinho a Francisco Assis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová a Jiří Pospíšil.

V rozprave vystúpil Neven Mimica.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda a Francisco José Millán Mon, v mene skupiny PPE, o situácii v Nikarague (2019/2615(RSP)) (B8-0165/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo a Elena Valenciano, v mene skupiny S&D, o situácii v Nikarague (2019/2615(RSP)) (B8-0166/2019);

—   Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Maz, Molly Scott Cato a Bart Staes, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Nikarague (2019/2615(RSP)) (B8-0167/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o situácii v Nikarague (2019/2615(RSP)) (B8-0168/2019);

—   Javier Nart, Paras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paa, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punsa, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Mariaje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg a Hilde Vautmans, v mene skupiny ALDE, o situácii v Nikarague (2019/2615(RSP)) (B8-0169/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski a Ryszard Czarnecki, v mene skupiny ECR, o situácii v Nikarague (2019/2615(RSP)) (B8-0170/2019).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.18 zápisnice zo dňa 14.3.2019.

Posledná úprava: 21. júna 2019Právne oznámenie