Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

30. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.58.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου