Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 13. března 2019 - ŠtrasburkKonečné znění
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (další postup)
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Předložení dokumentů
 5.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 6.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 7.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 8.Změna klimatu (rozprava)
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března 2019 a vystoupení Spojeného království z EU (rozprava)
 11.Hlasování
  11.1.Všeobecné vývozní povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království ***I (hlasování)
  11.2.Pokračování programů územní spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU ***I (hlasování)
  11.3.Pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+ v kontextu vystoupení Spojeného království z EU ***I (hlasování)
  11.4.Bezpečnost letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)
  11.5.Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem *** (hlasování)
  11.6.Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem (usnesení) (hlasování)
  11.7.Účast Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska na činnosti agentury eu-LISA *** (hlasování)
  11.8.Rozsah a mandát zvláštních zástupců EU (hlasování)
  11.9.Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb ***I (hlasování)
  11.10.Vízový informační systém ***I (hlasování)
  11.11.Azylový a migrační fond ***I (hlasování)
  11.12.Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz ***I (hlasování)
  11.13.Fond pro vnitřní bezpečnost ***I (hlasování)
  11.14.Definice, obchodní úprava a označování lihovin a ochrana zeměpisných označení lihovin ***I (hlasování)
  11.15.Navržené změny Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie ***I (hlasování)
  11.16.Stanovení alternativních opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení Spojeného království z EU ***I (hlasování)
  11.17.Společná pravidla zajišťující základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)
  11.18.Společná pravidla zajišťující základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)
  11.19.Pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu z důvodu vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)
  11.20.Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie ***I (hlasování)
  11.21.Určité aspekty železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ***I (hlasování)
  11.22.Evropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny (hlasování)
  11.23.Následné kroky ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany (hlasování)
  11.24.Dohoda o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Pokračování denního zasedání
 15.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 16.Doporučení k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy (rozprava)
 17.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019 – Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019 (rozprava)
 18.Pokračování denního zasedání
 19.Hlasování
  19.1.Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center ***I (hlasování)
  19.2.Změna nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)
  19.3.Změna nařízení (EU) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)
  19.4.Přístavní zařízení pro příjem odpadu z lodí ***I (hlasování)
  19.5.Prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie ***I (hlasování)
  19.6.Potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání ***I (hlasování)
  19.7.Námitka vůči prováděcímu aktu: maximální limity reziduí pro některé látky včetně klothianidinu (hlasování)
  19.8.Geneticky modifikovaná kukuřice 4114 (DP-ØØ4114-3) (hlasování)
  19.9.Geneticky modifikovaná kukuřice (MON-87411-9) (hlasování)
  19.10.Geneticky modifikovaná kukuřice Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 a podkombinace Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 a MIR162 × 1507 (hlasování)
  19.11.Účinné látky včetně thiaklopridu (hlasování)
  19.12.Zpráva o Turecku za rok 2018 (hlasování)
  19.13.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019 (hlasování)
  19.14.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019 (hlasování)
 20.Vysvětlení hlasování
 21.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 22.Pokračování denního zasedání
 23.Minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic ***I (rozprava)
 24.Zřízení Evropského měnového fondu (rozprava)
 25.Ochrana hospodářské soutěže v letecké dopravě ***I (rozprava)
 26.Pokyny pro rozpočet na rok 2020 – oddíl III (rozprava)
 27.Situace v Nikaragui (rozprava)
 28.Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí * (rozprava)
 29.Pořad jednání příštího denního zasedání
 30.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis
Konečné znění (263 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (63 kb)
 
Zápis
Konečné znění (92 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (11 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (83 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (244 kb)
 
Zápis
Konečné znění (344 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (71 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (268 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (1574 kb)
Poslední aktualizace: 21. června 2019Právní upozornění