Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (jatkotoimenpiteet)
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Vastaanotetut asiakirjat
 5.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 6.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 7.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 8.Ilmastonmuutos (keskustelu)
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Eurooppa-neuvoston 21. ja 22. maaliskuuta 2019 pidettävän kokouksen valmistelu ja Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta (keskustelu)
 11.Äänestykset
  11.1.Unionin yleinen vientilupa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ***I (äänestys)
  11.2.Alueellisten yhteistyöohjelmien PEACE IV (Ireland-United Kingdom) ja Yhdistynyt kuningaskunta – Irlanti (Ireland-Northern Ireland-Scotland) jatkaminen Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista ***I (äänestys)
  11.3.Erasmus+ -ohjelman käynnissä olevien oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien jatkaminen Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista ***I (äänestys)
  11.4.Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät lentoturvallisuusnäkökohdat ***I (äänestys)
  11.5.EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus *** (äänestys)
  11.6.EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus (päätöslauselma) (äänestys)
  11.7.Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin osallistuminen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston toimintaan *** (äänestys)
  11.8.EU:n erityisedustajien toiminta-ala ja tehtävät (äänestys)
  11.9.Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset ***I (äänestys)
  11.10.Viisumitietojärjestelmä ***I (äänestys)
  11.11.Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto ***I (äänestys)
  11.12.Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline ***I (äänestys)
  11.13.Sisäisen turvallisuuden rahasto ***I (äänestys)
  11.14.Tislattujen alkoholijuomien määritelmät, esittely ja merkinnät sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaaminen ***I (äänestys)
  11.15.Ehdotus Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta ***I (äänestys)
  11.16.Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla sovellettavat varautumistoimenpiteet ***I (äänestys)
  11.17.Perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt ***I (äänestys)
  11.18.Perusluonteiset lentoyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt ***I (äänestys)
  11.19.Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat säännöt ja Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista ***I (äänestys)
  11.20.Unionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä ***I (äänestys)
  11.21.Tietyt Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät rautatieliikenteen turvallisuutta ja rautatieyhteyksiä koskevat näkökohdat ***I (äänestys)
  11.22.Suojeleva Eurooppa – puhdasta ilmaa kaikille (äänestys)
  11.23.EUH:n toteuttama seuranta kahden vuoden kuluttua Euroopan parlamentin mietinnöstä, joka laadittiin EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi (äänestys)
  11.24.Assosiaatiosopimus unionin ja Monacon, Andorran ja San Marinon välillä (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Istunnon jatkaminen
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 16.Suositukset neuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä (keskustelu)
 17.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2019 - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (keskustelu)
 18.Istunnon jatkaminen
 19.Äänestykset
  19.1.Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto ***I (äänestys)
  19.2.Asetuksen (EY) N:o 391/2009 muuttaminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista ***I (äänestys)
  19.3.Asetuksen (EU) N:o 1316/2013 muuttaminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista ***I (äänestys)
  19.4.Aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetut satamassa olevat vastaanottolaitteet ***I (äänestys)
  19.5.Muita menetelmiä kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentäminen ***I (äänestys)
  19.6.Muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunta ***I (äänestys)
  19.7.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muun muassa klotianidiinin jäämien enimmäismäärät (äänestys)
  19.8.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi 4114 (DP-ØØ4114-3) (äänestys)
  19.9.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 87411 (MON-87411-9) (äänestys)
  19.10.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (äänestys)
  19.11.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: vaikuttavat aineet, kuten tiaklopridi (äänestys)
  19.12.Turkkia koskeva vuoden 2018 kertomus (äänestys)
  19.13.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2019 (äänestys)
  19.14.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (äänestys)
 20.Äänestysselitykset
 21.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 22.Istunnon jatkaminen
 23.Järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimukset ***I (keskustelu)
 24.Euroopan valuuttarahaston perustaminen (keskustelu)
 25.Kilpailun turvaaminen ilmakuljetuksissa ***I (keskustelu)
 26.Vuoden 2020 talousarvion suuntaviivat - Pääluokka III (keskustelu)
 27.Nicaraguan tilanne (keskustelu)
 28.Tuomioistuimen toimivalta, päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälinen lapsikaappaus * (keskustelu)
 29.Seuraavan istunnon esityslista
 30.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja
Lopullinen painos (266 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (63 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (91 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (11 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (83 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (245 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (345 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (69 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (251 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (1563 kb)
Päivitetty viimeksi: 21. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus