Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (tolesni veiksmai)
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Gauti dokumentai
 5.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto
 6.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 7.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 8.Klimato kaita (diskusijos)
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos 2019 m. kovo 21–22 d. susitikimui ir JK išstojimas iš ES (diskusijos)
 11.Balsuoti skirtas laikas
  11.1.Sąjungos bendrasis tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Karalystę leidimas ***I (balsavimas)
  11.2.Tolesnis teritorinio bendradarbiavimo programų – programos PEACE IV (Airija ir Jungtinė Karalystė) ir Jungtinės Karalystės ir Airijos programos (Airija, Šiaurės Airija ir Škotija) vykdymas – Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos ***I (balsavimas)
  11.3.Judumo mokymosi tikslais veiklos pagal programą „Erasmus+“ tolesnis vykdymas Jungtinei Karalystei išstojus iš ES ***I (balsavimas)
  11.4.Aviacijos saugos aspektai, susiję su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos ***I (balsavimas)
  11.5.ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas *** (balsavimas)
  11.6.ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas (balsavimas)
  11.7.Islandijos, Norvegijos, Šveicarijos bei Lichtenšteino dalyvavimas Agentūros eu-Lisa veikloje *** (balsavimas)
  11.8.ES specialiųjų įgaliotinių įgaliojimai ir jų apimtis (balsavimas)
  11.9.Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai ***I (balsavimas)
  11.10.Vizų informacinė sistema ***I (balsavimas)
  11.11.Prieglobsčio ir migracijos fondas ***I (balsavimas)
  11.12.Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą ***I (balsavimas)
  11.13.Vidaus saugumo fondas ***I (balsavimas)
  11.14.Spiritinių gėrimų apibrėžimas, pateikimas bei ženklinimas ir jų geografinių nuorodų apsauga ***I (balsavimas)
  11.15.Siūlomi Protokolo Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto pakeitimai ***I (balsavimas)
  11.16.Socialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonių nustatymas Jungtinei Karalystei išstojus iš ES ***I (balsavimas)
  11.17.Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos ***I (balsavimas)
  11.18.Bendros taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos ***I (balsavimas)
  11.19.Taisyklės, susijusios su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu, Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos ***I (balsavimas)
  11.20.Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams skirti žvejybos leidimai ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos ***I (balsavimas)
  11.21.Tam tikri geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektai, susiję su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos ***I (balsavimas)
  11.22.Sauganti Europa: švarus oras visiems (balsavimas)
  11.23.Veiksmai, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo priimtas EP pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą (balsavimas)
  11.24.ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimas (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Posėdžio atnaujinimas
 15.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 16.Rekomendacijos pradėti ES ir JAV derybas (diskusijos)
 17.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga – Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m. metinėje augimo apžvalgoje (diskusijos)
 18.Posėdžio atnaujinimas
 19.Balsuoti skirtas laikas
  19.1.Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas ***I (balsavimas)
  19.2.Reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 391/2009 ***I (balsavimas)
  19.3.Reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013 ***I (balsavimas)
  19.4.Uosto priėmimo įrenginiai, į kuriuos pristatomos laivų atliekos ***I (balsavimas)
  19.5.Priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu pratęsimas ***I (balsavimas)
  19.6.Kova su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu ***I (balsavimas)
  19.7.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: didžiausios leidžiamosios kai kurių medžiagų koncentracijos, įskaitant klotianidiną (balsavimas)
  19.8.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai 4114 (DP-ØØ4114-3) (balsavimas)
  19.9.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 87411 (MON-87411-9) (balsavimas)
  19.10.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 ir jų deriniai Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 bei MIR162 × 1507 (balsavimas)
  19.11.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: veikliosios medžiagos, įskaitant tiaklopridą (balsavimas)
  19.12.2018 m. ataskaita dėl Turkijos (balsavimas)
  19.13.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga (balsavimas)
  19.14.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m. metinėje augimo apžvalgoje (balsavimas)
 20.Paaiškinimai dėl balsavimo
 21.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 22.Posėdžio atnaujinimas
 23.Neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygis ***I (diskusijos)
 24.Europos valiutos fondo įsteigimas (diskusijos)
 25.Konkurencijos apsauga oro transporto sektoriuje ***I (diskusijos)
 26.2020 m. biudžeto gairės. III skirsnis (diskusijos)
 27.Padėtis Nikaragvoje (diskusijos)
 28.Jurisdikcija ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimas ir vykdymas (nauja redakcija) * (diskusijos)
 29.Kito posėdžio darbotvarkė
 30.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas
Galutinė teksto versija (261 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (63 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (92 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (11 kb)
  Balsavimo rezultatai
Galutinė teksto versija (80 kb)
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (243 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (348 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (70 kb)
  Balsavimo rezultatai
Galutinė teksto versija (263 kb)
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (1564 kb)
Atnaujinta: 2019 m. birželio 21 d.Teisinis pranešimas