Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 13 martie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă
 1.Deschiderea ședinței
 2.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (cursul dat)
 3.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 4.Depunere de documente
 5.Transferuri de credite și decizii bugetare
 6.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 7.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 8.Schimbările climatice (dezbatere)
 9.Reluarea ședinței
 10.Pregătirea reuniunii Consiliului European din 21-22 martie 2019 și retragerea Regatului Unit din UE (dezbatere)
 11.Votare
  11.1.Autorizația generală de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit ***I (vot)
  11.2.Continuarea programelor de cooperare teritorială PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit) și Regatul Unit-Irlanda (Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția) în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană ***I (vot)
  11.3.Continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în cadrul programului Erasmus+ în contextul retragerii Regatului Unit din UE ***I (vot)
  11.4.Siguranța aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniune ***I (vot)
  11.5.Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan *** (vot)
  11.6.Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan (rezoluție) (vot)
  11.7.Participarea Norvegiei, a Islandei, a Elveției și a Liechtensteinului la Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție *** (vot)
  11.8.Domeniul de acțiune și mandatul reprezentanților speciali ai UE (vot)
  11.9.Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor ***I (vot)
  11.10.Sistemul de informații privind vizele ***I (vot)
  11.11.Fondul pentru azil și migrație ***I (vot)
  11.12.Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize ***I (vot)
  11.13.Fondul pentru securitate internă ***I (vot)
  11.14.Definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase și protecția indicațiilor geografice ale acestora ***I (vot)
  11.15.Proiect de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene ***I (vot)
  11.16.Stabilirea măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană ***I (vot)
  11.17.Normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit din Uniune ***I (vot)
  11.18.Normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune ***I (vot)
  11.19.Normele referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune ***I (vot)
  11.20.Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii care desfășoară operațiuni în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii ***I (vot)
  11.21.Anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune ***I (vot)
  11.22.O Europă care protejează: aer curat pentru toți (vot)
  11.23.Acțiunile întreprinse de SEAE la doi ani după raportul PE privind comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa (vot)
  11.24.Acordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino (vot)
 12.Explicații privind votul
 13.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 14.Reluarea ședinței
 15.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 16.Recomandări pentru deschiderea negocierilor dintre UE și SUA (dezbatere)
 17.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2019 - Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019 (dezbatere)
 18.Reluarea ședinței
 19.Votare
  19.1.Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare ***I (vot)
  19.2.Modificarea Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune ***I (vot)
  19.3.Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune ***I (vot)
  19.4.Instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave ***I (vot)
  19.5.Prelungirea utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în Codul vamal al Uniunii ***I (vot)
  19.6.Combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul ***I (vot)
  19.7.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: limitele maxime de reziduuri pentru o serie de substanțe, inclusiv clotianidinul (vot)
  19.8.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic 4114 (DP-ØØ4114-3) (vot)
  19.9.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic MON 87411 (MON-87411-9) (vot)
  19.10.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (vot)
  19.11.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: substanțe active, inclusiv tiaclopridul (vot)
  19.12.Raport pe 2018 referitor la Turcia (vot)
  19.13.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2019 (vot)
  19.14.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019 (vot)
 20.Explicații privind votul
 21.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 22.Reluarea ședinței
 23.Acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante ***I (dezbatere)
 24.Înființarea Fondului Monetar European (dezbatere)
 25.Protecția concurenței în domeniul transportului aerian ***I (dezbatere)
 26.Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III (dezbatere)
 27.Situația în Nicaragua (dezbatere)
 28.Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii * (dezbatere)
 29.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 30.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal
Ediţie definitivă (271 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (63 kb)
 
Proces-verbal
Ediţie definitivă (92 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (11 kb)
  Rezultatele voturilor
Ediţie definitivă (82 kb)
  Voturi prin apel nominal
Ediţie definitivă (242 kb)
 
Proces-verbal
Ediţie definitivă (351 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (70 kb)
  Rezultatele voturilor
Ediţie definitivă (263 kb)
  Voturi prin apel nominal
Ediţie definitivă (1564 kb)
Ultima actualizare: 21 iunie 2019Notă juridică