Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 13. marec 2019 - StrasbourgKončna izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika) (nadaljni ukrepi)
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 4.Predložitev dokumentov
 5.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 6.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 7.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 8.Podnebne spremembe (razprava)
 9.Nadaljevanje seje
 10.Priprava zasedanja Evropskega sveta 21. in 22. marca 2019 in izstop Združenega kraljestva iz EU (razprava)
 11.Čas glasovanja
  11.1.Splošno izvozno dovoljenje Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo ***I (glasovanje)
  11.2.Nadaljevanje programov teritorialnega sodelovanja PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo) in Združeno kraljestvo-Irska (Irska-Severna Irska-Škotska) ob izstopu Združenega kraljestva iz EU ***I (glasovanje)
  11.3.Nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti znotraj programa Erasmus+ ob izstopu Združenega kraljestva iz EU ***I (glasovanje)
  11.4.Varnost v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I (glasovanje)
  11.5.Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom *** (glasovanje)
  11.6.Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom (resolucija) (glasovanje)
  11.7.Sodelovanje Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna pri eu-LISA *** (glasovanje)
  11.8.Področje delovanja in mandat posebnih predstavnikov EU (glasovanje)
  11.9.Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev ***I (glasovanje)
  11.10.Vizumski informacijski sistem ***I (glasovanje)
  11.11.Vzpostavitev Sklada za azil in migracije ***I (glasovanje)
  11.12.Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja ***I (glasovanje)
  11.13.Vzpostavitev Sklada za notranjo varnost ***I (glasovanje)
  11.14.Opredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščita njihovih geografskih označb ***I (glasovanje)
  11.15.Predlogi sprememb k Protokolu št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije ***I (glasovanje)
  11.16.Uvedba ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva iz EU ***I (glasovanje)
  11.17.Skupna pravila za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I (glasovanje)
  11.18.Skupna pravila za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I (glasovanje)
  11.19.Pravila o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo po izstopu Združenega kraljestva iz Unije ***I (glasovanje)
  11.20.Dovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovne operacije ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije ***I (glasovanje)
  11.21.Nekateri vidiki varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije***I (glasovanje)
  11.22.Evropa, ki varuje: čist zrak za vse (glasovanje)
  11.23.Nadaljnji ukrepi, ki jih je sprejela ESZD dve leti po poročilu EP o strateškem komuniciranju EU za boj zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani (glasovanje)
  11.24.Pridružitveni sporazum med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom (glasovanje)
 12.Obrazložitve glasovanja
 13.Popravki in namere glasovanj
 14.Nadaljevanje seje
 15.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 16.Priporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA (razprava)
 17.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2019 - Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2019 (razprava)
 18.Nadaljevanje seje
 19.Čas glasovanja
  19.1.Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreža nacionalnih koordinacijskih centrov ***I (glasovanje)
  19.2.Uredba o spremembi Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I (glasovanje)
  19.3.Sprememba Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I (glasovanje)
  19.4.Pristaniške sprejemne zmogljivosti za oddajo odpadkov z ladij ***I (glasovanje)
  19.5.Podaljšanje prehodne uporabe drugih načinov tehnik obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije ***I (glasovanje)
  19.6.Boj proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi ***I (glasovanje)
  19.7.Mejne vrednosti ostankov za več snovi, vključno s klotianidinom (glasovanje)
  19.8.Gensko spremenjena koruza 4114 (DP-ØØ4114-3) (glasovanje)
  19.9.Gensko spremenjena koruza (MON-87411-9) (glasovanje)
  19.10.Gensko spremenjena koruza Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 in podkombinacije Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 in MIR162 × 1507 (glasovanje)
  19.11.Aktivne snovi, vključno s tiaklopridom (glasovanje)
  19.12.Poročilo o Turčiji za leto 2018 (glasovanje)
  19.13.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2019 (glasovanje)
  19.14.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2019 (glasovanje)
 20.Obrazložitve glasovanja
 21.Popravki in namere glasovanj
 22.Nadaljevanje seje
 23.Minimalno kritje izgub za nedonosne izpostavljenosti ***I (razprava)
 24.Ustanovitev Evropskega denarnega sklada (razprava)
 25.Varstvo konkurence v zračnem prevozu ***I (razprava)
 26.Smernice za proračun 2020 – oddelek III (razprava)
 27.Razmere v Nikaragvi (razprava)
 28.Pristojnost, priznavanje in izvrševanje odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter mednarodna ugrabitev otrok * (razprava)
 29.Dnevni red naslednje seje
 30.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik
Končna izdaja (254 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (63 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (91 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (11 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (80 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (244 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (335 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (71 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (253 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (1561 kb)
Zadnja posodobitev: 21. junij 2019Pravno obvestilo