Indiċi 
Minuti
PDF 360kWORD 92k
L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019 - StrasburguVerżjoni finali
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)) (azzjonijiet meħuda)
 3.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Dokumenti mressqa
 5.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji
 6.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 8.It-tibdil fil-klima (dibattitu)
 9.Tkomplija tas-seduta
 10.Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-21 u t-22 ta' Marzu 2019 u l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE (dibattitu)
 11.Ħin tal-votazzjonijiet
  11.1.Awtorizzazzjoni Ġenerali ta' Esportazzjoni tal-Unjoni għall-esportazzjoni ta' ċerti oġġetti b'użu doppju mill-Unjoni lejn ir-Renju Unit ***I (votazzjoni)
  11.2.Tkomplija tal-programmi għall-kooperazzjoni territorjali PEACE IV (l-Irlanda - ir-Renju Unit) u r-Renju Unit - l-Irlanda (l-Irlanda - l-Irlanda ta' Fuq - l-Iskozja) fil-kuntest tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE ***I (votazzjoni)
  11.3.It-tkomplija tal-attivitajiet tal-mobbiltà għat-tagħlim li huma għaddejjin taħt il-programm Erasmus+ fil-kuntest tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE ***I (votazzjoni)
  11.4.Sikurezza tal-avjazzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I (votazzjoni)
  11.5.Ftehim ta' Kooperazzjoni UE/Afganistan dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp *** (votazzjoni)
  11.6.Ftehim ta' Kooperazzjoni UE/Afganistan dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp (riżoluzzjoni) (votazzjoni)
  11.7.Il-parteċipazzjoni tan-Norveġja, l-Iżlanda, l-Iżvizzera u l-Liechtenstein fl-Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operazzjonali tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja *** (votazzjoni)
  11.8.Il-kompetenzi u l-mandat tar-Rappreżentanti Speċjali tal-UE (votazzjoni)
  11.9.Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi ***I (votazzjoni)
  11.10.Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża ***I (votazzjoni)
  11.11.L-istabbiliment tal-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil ***I (votazzjoni)
  11.12.Strument għall-appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri u tal-viżi ***I (votazzjoni)
  11.13.Fond għas-Sigurtà Interna ***I (votazzjoni)
  11.14.Id-definizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż, l-użu tal-ismijiet ta' xorb spirituż fil-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel oħra u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż ***I (votazzjoni)
  11.15.Emendi proposti għall-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ***I (votazzjoni)
  11.16.L-istabbiliment ta' miżuri ta' kontinġenza fil-qasam tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE ***I (votazzjoni)
  11.17.Regoli komuni li jiżguraw il-konnettività bażika tat-trasport tal-merkanzija bit-triq fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I (votazzjoni)
  11.18.Regoli komuni biex tiġi żgurata konnettività bażika fl-ajru fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I (votazzjoni)
  11.19.Regoli relatati mal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd minħabba l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I (votazzjoni)
  11.20.Awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit u għall-operazzjonijiet tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni ***I (votazzjoni)
  11.21.Ċerti aspetti tas-sikurezza u tal-konnettività ferrovjarja fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni ***I (votazzjoni)
  11.22.Ewropa li tipproteġi: Arja nadifa għal kulħadd (votazzjoni)
  11.23.Is-segwitu mogħti mis-SEAE sentejn wara r-Rapport tal-PE dwar komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi (votazzjoni)
  11.24.Ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-UE u Monaco, Andorra u San Marino (votazzjoni)
 12.Spjegazzjonijiet tal-vot
 13.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 14.Tkomplija tas-seduta
 15.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 16.Rakkomandazzjonijiet biex jinbdew negozjati bejn l-UE u l-Istati Uniti (dibattitu)
 17.Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019 - Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: aspetti soċjali u tal-impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019 (dibattitu)
 18.Tkomplija tas-seduta
 19.Ħin tal-votazzjonijiet
  19.1.L-istabbiliment taċ-Ċentru ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni ***I (votazzjoni)
  19.2.Emenda għar-Regolament (KE) Nru 391/2009 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I (votazzjoni)
  19.3.Emenda għar-Regolament (UE) Nru 1316/2013 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I (votazzjoni)
  19.4.Faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-konsenja ta' skart minn bastimenti ***I (votazzjoni)
  19.5.Estensjoni tal-perjodu taż-żmien tal-użu tranżizzjonali ta' mezzi oħrajn minbarra t-tekniki tal-ipproċessar elettroniku tad-dejta previsti fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni ***I (votazzjoni)
  19.6.Il-ġlieda kontra l-frodi u l-falsifikazzjoni ta’ mezzi ta’ pagament mhux bi flus kontanti ***I (votazzjoni)
  19.7.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Livelli massimi ta' residwi għal ħafna sustanzi inkluż il-klotijanidin (votazzjoni)
  19.8.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat 4114 (DP-ØØ4114-3) (votazzjoni)
  19.9.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87411 (MON-87411-9) (votazzjoni)
  19.10.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (votazzjoni)
  19.11.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Sustanzi attivi, inkluż it-tijakloprid (votazzjoni)
  19.12.Rapport tal-2018 dwar it-Turkija (votazzjoni)
  19.13.Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019 (votazzjoni)
  19.14.Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: aspetti soċjali u tal-impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019 (votazzjoni)
 20.Spjegazzjonijiet tal-vot
 21.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 22.Tkomplija tas-seduta
 23.Kopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi ***I (dibattitu)
 24.L-istabbiliment tal-Fond Monetarju Ewropew (dibattitu)
 25.Is-salvagwardja tal-kompetizzjoni fit-trasport bl-ajru ***I (dibattitu)
 26.Linji gwida għall-Baġit 2020 - Taqsima III (dibattitu)
 27.Is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa (dibattitu)
 28.Il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri u dwar sekwestru internazzjonali ta' minuri * (dibattitu)
 29.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 30.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)) (azzjonijiet meħuda)

Il-President ħabbar li ma rċieva l-ebda talba, minn għadd ta' Membri jew grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju, dwar id-deċiżjoni meħuda għal dħul f'negozjati interistituzzjonali mħabbra fil-Minuti tat-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019 (punt 8 tal-Minuti ta' 11.3.2019).

Il-Kumitat IMCO għalhekk seta' jibda n-negozjati wara l-iskadenza stipulata fl-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura.


3. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Każakistan (2019/2610(RSP))

—   Barbara Lochbihler u Heidi Hautala, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Każakistan (B8-0204/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki u Jana Žitňanská, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Każakistan (B8-0205/2019);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric u Luke Ming Flanagan, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Każakistan (B8-0206/2019);

—   Wolf Klinz, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Każakistan (B8-0207/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Ana Gomes, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Każakistan (B8-0208/2019);

—   Cristian Dan Preda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon u Laima Liucija Andrikienė, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Każakistan (B8-0209/2019).

II.   L-Iran, b'mod partikolari l-każ tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (2019/2611(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Margrete Auken u Bodil Valero, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-Iran, b'mod partikolari l-każ tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (B8-0186/2019);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey u Xabier Benito Ziluaga, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-Iran, b'mod partikolari l-każ tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (B8-0187/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-Iran, b'mod partikolari l-każ tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (B8-0190/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Bostinaru, Soraya Post u Knut Fleckenstein, f'isem il-Grupp S&D, dwar l-Iran, b'mod partikolari l-każ tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (B8-0191/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga u Jana Žitňanská, f'isem il-Grupp ECR, dwar l-Iran, b'mod partikolari l-każ tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (B8-0193/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Inese Vaidere u Laima Liucija Andrikienė, f'isem il-Grupp PPE, dwar l-Iran, b'mod partikolari l-każ tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (B8-0194/2019).

III.   Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Gwatemala (2019/2618(RSP))

—   Molly Scott Cato, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Ana Miranda u Bart Staes, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Gwatemala (B8-0182/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo u Rolandas Paksas, f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Gwatemala (B8-0183/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić u Jana Žitňanská, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Gwatemala (B8-0185/2019);

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva u Luke Ming Flanagan, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Gwatemala (B8-0189/2019);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Gwatemala (B8-0192/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Ramón Jáuregui Atondo, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Gwatemala (B8-0196/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Inese Vaidere u Laima Liucija Andrikienė, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Gwatemala (B8-0197/2019).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


4. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-istituzzjonijiet

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 1/2019 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0026/2019 - C8-0048/2019 - 2019/2006(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 02/2019 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0029/2019 - C8-0108/2019 - 2019/2007(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 03/2019 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0030/2019 - C8-0109/2019 - 2019/2008(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 04/2019 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0031/2019 - C8-0110/2019 - 2019/2009(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 01/2019 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0032/2019 - C8-0125/2019 - 2019/2012(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 05/2019 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0033/2019 - C8-0126/2019 - 2019/2013(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 07/2019 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0034/2019 - C8-0127/2019 - 2019/2014(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 08/2019 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0035/2019 - C8-0128/2019 - 2019/2015(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-01/T/19 - Il-Qorti tal-Awdituri (N8-0036/2019 - C8-0129/2019 - 2019/2016(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-02/C/19 - Il-Qorti tal-Awdituri (N8-0037/2019 - C8-0130/2019 - 2019/2017(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

2) mill-kumitati parlamentari

- Rapport dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-baġit 2020, Taqsima III – Kummissjoni (2019/2001(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)


5. Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji

Bi qbil mal-Artikolu 29 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet 1-INF/2019 – Qorti tal-Ġustizzja.

Bi qbil mal-Artikolu 29 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 1/2019 – Kumitat tar-Reġjuni.

Bi qbil mal-Artikolu 32(2) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 02/2019, DEC 03/2019 u DEC 04/2019 - Taqsima III - Kummissjoni.


6. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' rekwiżiti għad-dħul fl-Unjoni ta' kunsinni ta' ċerti annimali u oġġetti maħsuba għall-konsum mill-bniedem (C(2019)00011 - 2019/2607(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-4 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI, AGRI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda u jikkoreġi r-Regolament ta' Delega (UE) Nru 480/2014 fir-rigward tad-dispożizzjonijiet dwar l-istrumenti finanzjarji, l-għażliet tal-ispejjeż issimplifikati, ir-rekord tal-awditjar, il-kamp ta' applikazzjoni u l-kontenut tal-awditjar tal-operazzjonijiet u l-metodoloġija għall-għażla tal-kampjun tal-operazzjonijiet u l-Anness III (C(2019)00788 - 2019/2576(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-12 ta' Frar 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: REGI, EMPL (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2015/2195 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew, fir-rigward tad-definizzjoni tal-iskali standard ta' spejjeż għal kull unità u s-somom f'daqqa għal rimborż tan-nefqa mill-Kummissjoni lill-Istati Membri (C(2019)00898 - 2019/2583(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Frar 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: EMPL

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2017/588 fir-rigward tal-possibbiltà li jiġi aġġustat l-għadd medju ta' kuljum ta' tranżazzjonijiet għal sehem meta ċ-ċentru tan-negozjar bl-ogħla fatturat ta' dak is-sehem ikun jinsab barra mill-Unjoni (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Frar 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni li tissupplimenta d-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward id-determinazzjoni ta' setturi u sottosetturi meqjusa li jinsabu f'riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju għall-perjodu 2021-2030 (C(2019)00930 - 2019/2585(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-15 ta' Frar 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI, ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-forma ta' finanzjament li mhijiex marbuta mal-kostijiet tal-operazzjonijiet rilevanti (C(2019)01090 - 2019/2584(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-15 ta' Frar 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: REGI, EMPL (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jidentifika pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi (C(2019)01326 - 2019/2581(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Frar 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON, LIBE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) 2018/196 dwar dazji doganali addizzjonali fuq importazzjonijiet ta' ċerti prodotti li joriġinaw mill-Istati Uniti tal-Amerka (C(2019)01485 - 2019/2598(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-27 ta' Frar 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-operat tal-Fond għall-Innovazzjoni (C(2019)01492 - 2019/2595(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-26 ta' Frar 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI, ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Deċiżjoni delegata tal-Kummissjoni dwar l-għodda li tippermetti li l-applikanti jagħtu jew jirtiraw il-kunsens tagħhom għal perjodu addizzjonali ta' żamma tal-fajl tal-applikazzjoni tagħhom skont l-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) 2018/1240 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (C(2019)01532 - 2019/2588(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-22 ta' Frar 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

- Deċiżjoni delegata tal-Kummissjoni dwar l-għodda li l-applikanti jistgħu jiċċekkjaw l-istatus tal-applikazzjonijiet tagħhom kif ukoll il-perjodu ta' validità u l-istatus tal-awtorizzazzjonijiet għall-ivvjaġġar tagħhom biha, skont l-Artikolu 31 tar-Regolament (UE) 2018/1240 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (C(2019)01533 - 2019/2589(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-22 ta' Frar 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-AnnessiVIII u IX tad-Direttiva 2012/27/UE dwar il-kontenut tal-valutazzjonijiet komprensivi tal-potenzjal għal tisħin u għal tkessiħ effiċjenti (C(2019)01616 - 2019/2599(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-4 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-miżuri adottati mill-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali għall-monitoraġġ, ir-rapportar u l-verifika tal-emissjonijiet tal-avjazzjoni għall-iskop li tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq (C(2019)01644 - 2019/2608(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-6 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI, ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissostitwixxi l-Anness I u li jemenda l-Annessi II u VII tar-Regolament (UE) Nru 211/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini (C(2019)01670 - 2019/2619(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-7 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: AFCO, PETI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni dwar id-definizzjoni tar-rekwiżiti tas-servizz ta' kont sigur skont l-Artikolu 6(4) tar-Regolament (UE) 2018/1240 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li jippermetti li l-applikanti jagħtu kull informazzjoni jew dokumentazzjoni addizzjonali mitluba (C(2019)01695 - 2019/2596(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-26 ta' Frar 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi I u II tar-Regolament (UE) Nru 510/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-monitoraġġ tal-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi kummerċjali ħfief ġodda tat-tip approvat fi proċess b'diversi stadji (C(2019)01710 - 2019/2621(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-7 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI, ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 540/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livell ta' ħoss tal-vetturi bil-mutur u s-sostituzzjoni tas-sistemi tas-sajlenser (C(2019)01774 - 2019/2620(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-7 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jistabbilixxi r-regoli dwar ir-rekwiżiti speċifiċi għat-taħriġ tal-persunal biex iwettaq ċerti kontrolli fiżiċi fil-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera (C(2019)01786 - 2019/2626(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI, AGRI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/35 li jissupplimenta d-Direttiva2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u r-Riassigurazzjoni (SolvibbiltàII) (C(2019)01900 - 2019/2623(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

Abbozzi ta' atti delegati li għalihom it-terminu għall-oġġezzjonijiet ġie prorogat:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda u jikkoreġi r-Regolament Delegat (UE) 2017/587 biex jispeċifika r-rekwiżit għall-prezzijiet biex jirrifletti l-kundizzjonijiet prevalenti tas-suq u biex jaġġorna u jikkoreġi ċerti dispożizzjonijiet (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tat-12 ta' Diċembru 2018

irreferut lill-kumitat responsabbli: ECON

Estensjoni supplimentari tat-terminu għal oġġezzjoni: xahar supplimentari fuq talba tal-Parlament Ewropew.

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar ir-regolament finanzjarju qafas għall-korpi mwaqqfin skont it-TFUE u t-Trattat Euratom u msemmija fl-Artikolu70 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-18 ta' Diċembru 2018

irreferut lill-kumitat responsabbli: BUDG, CONT, EMPL (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), TRAN (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), REGI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), AGRI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Estensjoni tat-terminu għal oġġezzjoni: xahrejn supplimentari fuq talba tal-Kunsill.

Abbozzi ta' atti delegati li għalihom it-terminu ġie modifikat minn xahar għal 3 xhur fuq talba tal-kumitat responsabbli:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għall-azzjoni minima u t-tipi ta' miżuri addizzjonali li jridu jittieħdu mill-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji sabiex irażżnu r-riskju mill-ħasil tal-flus u mill-finanzjament tat-terroriżmu f'ċerti pajjiżi terzi(C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-31 ta' Jannar 2019 fuq talba tal-kumitat responsabbli.

irreferut lill-kumitat responsabbli: ECON, LIBE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2017 fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw linformazzjoni li trid tiġi pprovduta lil awtorità kompetenti f’applikazzjoni għallawtorizzazzjoni ta’ parti terza biex tivvaluta l-konformità STS (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-5 ta' Frar 2019 fuq talba tal-kumitat responsabbli.

irreferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2017/588 fir-rigward tal-possibbiltà li jiġi aġġustat l-għadd medju ta' kuljum ta' tranżazzjonijiet għal sehem meta ċ-ċentru tan-negozjar bl-ogħla fatturat ta' dak is-sehem ikun jinsab barra mill-Unjoni (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Frar 2019 fuq talba tal-kumitat responsabbli.

irreferut lill-kumitat responsabbli: ECON


7. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-twaqqif ta' żewġ gruppi funzjonali ġodda tal-addittivi tal-għalf (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - skadenza: 26 ta' Mejju 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi rekwiżiti tal-ekodisinn għal magni tal-ħasil tal-platti domestiċi skont id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1275/2008 u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1016/2010 (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - skadenza: 13 ta' Mejju 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi rekwiżiti tal-ekodisinn għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u għall-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi skont id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1275/2008 u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1015/2010 (D060017/02 - 2019/2592(RPS) - skadenza: 25 ta' Mejju 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi rekwiżiti tal-ekodisinn għal muturi elettriċi u sistemi ta’ trażmissjoni b’veloċità varjabbli skont id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 641/2009 fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għaċ-ċirkolaturi mingħajr tqalfit u indipendenti u għaċ-ċirkolaturi mingħajr tqalfit integrati fi prodotti u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 640/2009 (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - skadenza: 23 ta' Mejju 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi r-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-provvisti tal-elettriku esterni skont id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 278/2009 (D060023/02 - 2019/2577(RPS) - skadenza: 13 ta' Mejju 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi rekwiżiti tal-ekodisinn għal apparat refriġeranti b'funzjoni ta' bejgħ dirett skont id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - skadenza: 7 ta' Ġunju 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 548/2014 tal-21 ta' Mejju 2014 dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' transformers tal-elettriku ta' qawwa żgħira, medja u għolja (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - skadenza: 6 ta' Ġunju 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness tar-Regolament (UE) Nru 579/2014 li jagħti deroga minn ċerti dispożizzjonijiet tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-trasport taż-żjut u x-xaħmijiet likwidi bil-baħar (D060408/02 - 2019/2594(RPS) - skadenza: 27 ta' Mejju 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jikkoreġi l-verżjoni tal-lingwa Bulgara tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prodotti kożmetiċi (D060508/01 - 2019/2602(RPS) - skadenza: 5 ta' Ġunju 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda, għall-finijiet tal-adattament tiegħu għall-progress tekniku, l-Anness tar-Regolament (KE) Nru 440/2008 li jistabbilixxi metodi ta' ttestjar skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi (REACH) (D060575/02 - 2019/2591(RPS) - skadenza: 22 ta' Mejju 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness V tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH) (D060578/02 - 2019/2597(RPS) - skadenza: 27 ta' Mejju 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-estensjoni tal-użu tal-aċidu karminiku, il-carmine (E 120) f'ċerti prodotti tal-laħam tradizzjonali fit-Territorji Franċiżi extra-Ewropej (D060619/03 - 2019/2600(RPS) - skadenza: 5 ta' Mejju 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi I u II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-klassi funzjonali "stabilizzaturi" u l-użu tal-lattat ferruż (E 585) fuq il-faqqiegħ Albatrellus ovinus bħala ingredjent tal-ikel fil-pâtés tal-fwied Żvediżi (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - skadenza: 9 ta' Mejju 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi r-rekwiżiti dwar l-ekodisinn għat-tagħmir tal-iwweldjar skont id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - skadenza: 7 ta' Ġunju 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-użu tal-mono- u d-digliċeridi tal-aċidi xaħmin (E 471) fuq ċertu frott frisk (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - skadenza: 5 ta' Mejju 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jikkoreġi l-verżjoni lingwistika Franċiża tar-Regolament (UE) Nru 10/2011 dwar il-materjali u oġġetti tal-plastik maħsuba li jiġu f'kuntatt mal-ikel (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - skadenza: 22 ta' April 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-fertilizzanti bl-iskop li jiġu adattati l-Annessi I u IV (D060815/01 - 2019/2622(RPS) - skadenza: 8 ta' Ġunju 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO


8. It-tibdil fil-klima (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: It-tibdil fil-klima (2019/2582(RSP))

Melania Ciot (President fil-kariga tal-Kunsill) u Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta' Peter Liese f'isem il-Grupp PPE, Udo Bullmann f'isem il-Grupp S&D, Jadwiga Wiśniewska f'isem il-Grupp ECR, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, Lynn Boylan f'isem il-Grupp GUE/NGL, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, u Joëlle Mélin f'isem il-Grupp ENF.

Interventi ta' Miguel Arias Cañete u Melania Ciot.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.15 tal-Minuti ta' 14.3.2019.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 09.48.)

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President


9. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 10.01.


10. Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-21 u t-22 ta' Marzu 2019 u l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-21 u t-22 ta' Marzu 2019 u l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE (2018/2976(RSP))

Melania Ciot (President fil-kariga tal-Kunsill), Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni) u Michel Barnier (kap negozjatur) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta' Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Udo Bullmann f'isem il-Grupp S&D, Hans-Olaf Henkel f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, u Gerard Batten f'isem il-Grupp ENF.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta' Diane Dodds Membru mhux affiljata, Janusz Lewandowski, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marian Harkin, Jill Evans, Martina Anderson, Piernicola Pedicini, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Pilar del Castillo Vera, Kathleen Van Brempt, Richard Sulík, Nicolas Bay, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Luděk Niedermayer, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Julie Girling, Richard Corbett, Othmar Karas, Seán Kelly u Dubravka Šuica.

Interventi ta' Frans Timmermans u Melania Ciot.

Id-dibattitu ngħalaq.


PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

11. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-Parlament.


11.1. Awtorizzazzjoni Ġenerali ta' Esportazzjoni tal-Unjoni għall-esportazzjoni ta' ċerti oġġetti b'użu doppju mill-Unjoni lejn ir-Renju Unit ***I (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 billi tingħata Awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni għall-esportazzjoni ta' ċerti oġġetti b'użu doppju mill-Unjoni lejn ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq [COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0165)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Interventi

Klaus Buchner (rapporteur), qabel il-votazzjoni.


11.2. Tkomplija tal-programmi għall-kooperazzjoni territorjali PEACE IV (l-Irlanda - ir-Renju Unit) u r-Renju Unit - l-Irlanda (l-Irlanda - l-Irlanda ta' Fuq - l-Iskozja) fil-kuntest tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex ikunu jistgħu jitkomplew il-programmi għall-kooperazzjoni territorjali PEACE IV (l-Irlanda - ir-Renju Unit) u għar-Renju Unit - l-Irlanda (l-Irlanda - l-Irlanda ta' Fuq - l-Iskozja) fil-kuntest tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea [COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0166)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


11.3. It-tkomplija tal-attivitajiet tal-mobbiltà għat-tagħlim li huma għaddejjin taħt il-programm Erasmus+ fil-kuntest tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistipula d-dispożizzjonijiet għat-tkomplija tal-attivitajiet tal-mobbiltà għat-tagħlim li huma għaddejjin taħt il-programm Erasmus+ fil-kuntest tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq ("ir-Renju Unit") mill-Unjoni Ewropea. [COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0167)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


11.4. Sikurezza tal-avjazzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti tas-sikurezza tal-avjazzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0168)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


11.5. Ftehim ta' Kooperazzjoni UE/Afganistan dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta' Kooperazzjoni dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan, min-naħa l-oħra [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni (P8_TA(2019)0169)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


11.6. Ftehim ta' Kooperazzjoni UE/Afganistan dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp (riżoluzzjoni) (votazzjoni)

Rapport dwar mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta' Kooperazzjoni dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan, min-naħa l-oħra [2015/0302M(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0170)


11.7. Il-parteċipazzjoni tan-Norveġja, l-Iżlanda, l-Iżvizzera u l-Liechtenstein fl-Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operazzjonali tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Arranġament bejn l-Unjoni Ewropea, minn naħa waħda, u r-Renju tan-Norveġja, ir-Repubblika tal-Iżlanda, il-Konfederazzjoni Żvizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein, min-naħa l-oħra, dwar il-parteċipazzjoni ta' dawk l-Istati fl-Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operazzjonali tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja [15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Monica Macovei (A8-0081/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni (P8_TA(2019)0171)

Il-Parlament approva l-konklużjoni tal-Arranġament.


11.8. Il-kompetenzi u l-mandat tar-Rappreżentanti Speċjali tal-UE (votazzjoni)

Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-kompetenzi u l-mandat tar-Rappreżentanti Speċjali tal-UE [2018/2116(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI

Jitqies adottat (P8_TA(2019)0172)


11.9. Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri fir-rigward tar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0173)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


11.10. Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 767/2008, ir-Regolament (KE) Nru 810/2009, ir-Regolament (UE) 2017/2226, ir-Regolament (UE) 2016/399, ir-Regolament XX/2018 [ir-Regolament tal-Interoperabilità], u d-Deċiżjoni 2004/512/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0174)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


11.11. L-istabbiliment tal-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0175)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


11.12. Strument għall-appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri u tal-viżi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri, l-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri u tal-viżi [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0176)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


11.13. Fond għas-Sigurtà Interna ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għas-Sigurtà Interna [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0177)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


11.14. Id-definizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż, l-użu tal-ismijiet ta' xorb spirituż fil-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel oħra u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż, l-użu tal-ismijiet ta' xorb spirituż fil-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel oħra u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0178)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


11.15. Emendi proposti għall-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ***I (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda l-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea [02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0179)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


11.16. L-istabbiliment ta' miżuri ta' kontinġenza fil-qasam tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' miżuri ta' kontinġenza fil-qasam tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali wara l-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea [COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteurs: Marian Harkin u Jean Lambert (A8-0161/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0180)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


11.17. Regoli komuni li jiżguraw il-konnettività bażika tat-trasport tal-merkanzija bit-triq fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni li jiżguraw il-konnettività bażika tat-trasport tal-merkanzija bit-triq fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0181)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


11.18. Regoli komuni biex tiġi żgurata konnettività bażika fl-ajru fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni biex tiġi żgurata konnettività bażika fl-ajru fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0182)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


11.19. Regoli relatati mal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd minħabba l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I (votazzjoni)

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 508/2014 fir-rigward ta' ċerti regoli relatati mal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd minħabba l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - Kumitat għas-Sajd

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0183)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Interventi

Alain Cadec (President tal-Kumitat PECH), qabel il-votazzjoni.


11.20. Awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit u għall-operazzjonijiet tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni ***I (votazzjoni)

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/2403 f’dak li għandu x’jaqsam mal-awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit u għall-operazzjonijiet tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni [COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - Kumitat għas-Sajd

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0184)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


11.21. Ċerti aspetti tas-sikurezza u tal-konnettività ferrovjarja fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni ***I (votazzjoni)

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti tas-sikurezza u tal-konnettività ferrovjarja fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Ismail Ertug

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 21)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0185)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


11.22. Ewropa li tipproteġi: Arja nadifa għal kulħadd (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data tal-14 ta' Frar 2019 (punt 17 tal-Minuti ta' 14.2.2019).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja, Hazekamp u Eleonora Evi, f'isem il-Kumitat ENVI, dwar Ewropa li tipproteġi: Arja nadifa għal kulħadd (2018/2792(RSP)) (B8-0156/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 22)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0186)


11.23. Is-segwitu mogħti mis-SEAE sentejn wara r-Rapport tal-PE dwar komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi (votazzjoni)

Rapport fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u lill-Kunsill dwar l-analiżi tas-segwitu mogħti mis-SEAE sentejn wara r-Rapport tal-PE dwar komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi [2018/2115(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 23)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp ENF)

Rifjut

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0187)

Interventi

Anna Elżbieta Fotyga (rapporteur) ressqet emenda orali għall-paragrafu 1, point ae. L-emenda orali ġiet aċċettata.


11.24. Ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-UE u Monaco, Andorra u San Marino (votazzjoni)

Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-UE u Monaco, Andorra u San Marino [2018/2246(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 24)

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0188)


12. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rakkomandazzjoni Anna Elżbieta Fotyga - A8-0026/2019
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák u Daniel Hannan

Rapport Anna Elżbieta Fotyga - A8-0058/2019
Intervent ta': Danuta Jazłowiecka rigward l-ispjegazzjonijiet tal-vot (il-President iċċara xi punti).
Morten Messerschmidt

Rapport Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Lucy Anderson, Jiří Pospíšil u Stanislav Polčák

Rapport Carlos Coelho - A8-0078/2019
Monica Macovei u Morten Messerschmidt

Rapport Miriam Dalli - A8-0106/2019
Morten Messerschmidt, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Branislav Škripek u Michaela Šojdrová

Rapport Tanja Fajon - A8-0089/2019
Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk u Stanislav Polčák

Rapport Monika Hohlmeier - A8-0115/2019
Monica Macovei

Ewropa li tipproteġi: Arja nadifa għal kulħadd - B8-0156/2019
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo u Pirkko Ruohonen-Lerner

Rapport Anna Elżbieta Fotyga - A8-0031/2019
Jiří Payne

Rapport Juan Fernando López Aguilar - A8-0074/2019
Cécile Kashetu Kyenge.


13. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.44.)


PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Viċi President

14. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


15. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


16. Rakkomandazzjonijiet biex jinbdew negozjati bejn l-UE u l-Istati Uniti (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Rakkomandazzjonijiet biex jinbdew negozjati bejn l-UE u l-Istati Uniti (2019/2537(RSP))

Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta' Godelieve Quisthoudt-Rowohl f'isem il-Grupp PPE, Bernd Lange f'isem il-Grupp S&D, Jan Zahradil f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Yannick Jadot f'isem il-Grupp Verts/ALE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tiziana Beghin f'isem il-Grupp EFDD, France Jamet f'isem il-Grupp ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, Lola Sánchez Caldentey, William (The Earl of) Dartmouth, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Yannick Jadot, Christophe Hansen, Jeppe Kofod, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, u Mireille D'Ornano.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Molly Scott Cato, Rosa D'Amato, Jarosław Wałęsa, Maria Grapini, Marc Tarabella u Maria Arena.

Intervent ta': Cecilia Malmström.

Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni li għandha titressaq bi qbil mal-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se titħabbar aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.16 tal-Minuti ta' 14.3.2019.


17. Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019 - Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: aspetti soċjali u tal-impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019 (dibattitu)

Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019 [2018/2119(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019 [2018/2120(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Tom Vandenkendelaere u Marian Harkin ippreżentaw ir-rapport.

Interventi ta' Melania Ciot (President fil-kariga tal-Kunsill), Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni) u Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Andrey Kovatchev (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Iskra Mihaylova (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Iratxe García Pérez (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Ernest Urtasun (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz f'isem il-Grupp PPE, Maria Arena f'isem il-Grupp S&D, Ralph Packet f'isem il-Grupp ECR, Enrique Calvet Chambon f'isem il-Grupp ALDE, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Paloma López Bermejo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Auke Zijlstra f'isem il-Grupp ENF, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Czesław Hoc, Jean-Luc Schaffhauser, Sotirios Zarianopoulos, Heinz K. Becker, Stanisław Ożóg, Romana Tomc u Dariusz Rosati.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias u Bill Etheridge.

Interventi ta' Valdis Dombrovskis, Melania Ciot, Tom Vandenkendelaere u Marian Harkin.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 19.13 tal-Minuti ta' 13.3.2019 u punt 19.14 tal-Minuti ta' 13.3.2019.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet).


PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

18. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 17.03.


19. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-Parlament.


19.1. L-istabbiliment taċ-Ċentru ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ċ-Ċentru Ewropew ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Julia Reda (A8-0084/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 25)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDA

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0189)

Intervent ta' Julia Reda (rapporteure) biex titlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


19.2. Emenda għar-Regolament (KE) Nru 391/2009 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 391/2009 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni [COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 26)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0190)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


19.3. Emenda għar-Regolament (UE) Nru 1316/2013 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1316/2013 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni [COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Karima Delli (A8-0009/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 27)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0191)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


19.4. Faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-konsenja ta' skart minn bastimenti ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-konsenja ta' skart minn bastimenti, li tħassar id-Direttiva 2000/59/KE u li temenda d-Direttiva 2009/16/KE u d-Direttiva 2010/65/UE [COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 28)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0192)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Interventi

Gesine Meissner (rapporteur) qabel il-votazzjoni.


19.5. Estensjoni tal-perjodu taż-żmien tal-użu tranżizzjonali ta' mezzi oħrajn minbarra t-tekniki tal-ipproċessar elettroniku tad-dejta previsti fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 952/2013 biex jittawwal il-perjodu taż-żmien tal-użu tranżizzjonali ta' mezzi oħrajn minbarra t-tekniki tal-ipproċessar elettroniku tad-dejta previsti fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni [COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 29)

FTEHIM PROVIŻORJU, DIKJARAZZJONI KONĠUNTA u DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0193)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


19.6. Il-ġlieda kontra l-frodi u l-falsifikazzjoni ta’ mezzi ta’ pagament mhux bi flus kontanti ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-frodi u l-falsifikazzjoni ta' mezzi ta' pagament mhux bi flus kontanti u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2001/413/JHA [COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 30)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0194)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


19.7. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Livelli massimi ta' residwi għal ħafna sustanzi inkluż il-klotijanidin (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0138/2019

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 31)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0195)

Interventi

Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni) għamlet dikjarazzjoni f'isem il-Kummissjoni.


19.8. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat 4114 (DP-ØØ4114-3) (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0141/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 32)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0196)


19.9. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87411 (MON-87411-9) (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0140/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 33)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0197)


19.10. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0142/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 34)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0198)


19.11. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Sustanzi attivi, inkluż it-tijakloprid (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0139/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 35)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0199)


19.12. Rapport tal-2018 dwar it-Turkija (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar it-Turkija [2018/2150(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Kati Piri (A8-0091/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 36)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (déposée par le groupe ENF)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI (imressqa mill-Kumitat AFET)

Adozzjoni (P8_TA(2019)0200)

Interventi

Kati Piri (rapporteur), wara l-votazzjoni.


19.13. Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019 (votazzjoni)

Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019 [2018/2119(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 37)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0201)


19.14. Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: aspetti soċjali u tal-impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019 (votazzjoni)

Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019 [2018/2120(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Marian Harkin (A8-0162/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 38)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0202)


20. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot orali se jsiru l-Ħamis, 14 ta' Marzu 2019.


21. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 17.37.)


PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

22. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 17.42.


23. Kopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-emendar tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward tal-kopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: Esther de Lange u Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni li jibdew negozjati interistituzzjonali saret fit-13 ta' Diċembru 2018 (punt 9.1 tal-Minuti ta' 13.12.2018).

Esther de Lange u Roberto Gualtieri ppreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Stefan Gehrold f'isem il-Grupp PPE, Neena Gill f'isem il-Grupp S&D, Bernd Lucke f'isem il-Grupp ECR, Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, Matt Carthy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, Auke Zijlstra f'isem il-Grupp ENF, u Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Ralph Packet, Bogusław Liberadzki u Notis Marias.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski u Georgios Epitideios.

Interventi ta' Valdis Dombrovskis, Esther de Lange u Roberto Gualtieri.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.6 tal-Minuti ta' 14.3.2019.


24. L-istabbiliment tal-Fond Monetarju Ewropew (dibattitu)

Rapport interim dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-Fond Monetarju Ewropew [2017/0333R(APP)] - Kumitat għall-Baġits - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: Pedro Silva Pereira u Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Pedro Silva Pereira u Vladimír Maňka ppreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Danuta Maria Hübner (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Tom Vandenkendelaere f'isem il-Grupp PPE, Pervenche Berès f'isem il-Grupp S&D, Ralph Packet f'isem il-Grupp ECR, Jean Arthuis f'isem il-Grupp ALDE, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, Michał Marusik f'isem il-Grupp ENF, Sophie Montel Membru mhux affiljata, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Lucke, Nils Torvalds, Liadh Ní Riada, Piernicola Pedicini, André Elissen, Othmar Karas, Mercedes Bresso, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Zbigniew Kuźmiuk u Younous Omarjee.

PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Viċi President

Interventi ta' Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Theodor Dumitru Stolojan, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Dariusz Rosati, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Sirpa Pietikäinen, Jens Geier, Seán Kelly, Alfred Sant, Adam Szejnfeld u Inese Vaidere.

Interventi ta' Valdis Dombrovskis u Vladimír Maňka.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.17 tal-Minuti ta' 14.3.2019.


25. Is-salvagwardja tal-kompetizzjoni fit-trasport bl-ajru ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-salvagwardja tal-kompetizzjoni fit-trasport bl-ajru, li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Markus Pieper (A8-0125/2018)

Markus Pieper ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Ramon Tremosa i Balcells (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Wim van de Camp f'isem il-Grupp PPE, Gabriele Preuß f'isem il-Grupp S&D, Jacqueline Foster f'isem il-Grupp ECR, Pavel Telička f'isem il-Grupp ALDE, Karima Delli f'isem il-Grupp Verts/ALE, João Pimenta Lopes f'isem il-Grupp GUE/NGL, Daniela Aiuto f'isem il-Grupp EFDD, Dobromir Sośnierz Membru mhux affiljat, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, li rrifjutat mistoqsija "karta blu" ta' Dobromir Sośnierz, Claudia Țapardel u Kosma Złotowski.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias, Bill Etheridge u Seán Kelly.

Interventi ta' Günther Oettinger u Markus Pieper.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.7 tal-Minuti ta' 14.3.2019.


26. Linji gwida għall-Baġit 2020 - Taqsima III (dibattitu)

Rapport dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-baġit 2020, Taqsima III – Kummissjoni [2019/2001(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Monika Hohlmeier ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Seán Kelly f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Liadh Ní Riada, u Karine Gloanec Maurin f'isem il-Grupp S&D.

PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President

Interventi ta' Gérard Deprez f'isem il-Grupp ALDE, Jordi Solé f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Liadh Ní Riada f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bill Etheridge f'isem il-Grupp EFDD, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas u Indrek Tarand.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Interventi ta' Günther Oettinger u Monika Hohlmeier.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.8 tal-Minuti ta' 14.3.2019.


27. Is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa (2019/2615(RSP))

Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta' José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-Grupp PPE, Ramón Jáuregui Atondo f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Javier Nart f'isem il-Grupp ALDE, João Pimenta Lopes f'isem il-Grupp GUE/NGL, li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Ana Gomes, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Gabriel Mato, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Mireille D'Ornano, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, José Inácio Faria, Carlos Zorrinho u Francisco Assis.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová u Jiří Pospíšil.

Intervent ta': Neven Mimica.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda u Francisco José Millán Mon, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa (2019/2615(RSP)) (B8-0165/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo u Elena Valenciano, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa (2019/2615(RSP)) (B8-0166/2019);

—   Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Molly Scott Cato u Bart Staes, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa (2019/2615(RSP)) (B8-0167/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u Rolandas Paksas, f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa (2019/2615(RSP)) (B8-0168/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa (2019/2615(RSP)) (B8-0169/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski u Ryszard Czarnecki, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa (2019/2615(RSP)) (B8-0170/2019).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.18 tal-Minuti ta' 14.3.2019.


28. Il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri u dwar sekwestru internazzjonali ta' minuri * (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri u dwar sekwestru internazzjonali ta' minuri (riformulazzjoni) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

L-ewwel dibattitu sar fid-data tas-17 ta' Jannar 2018 (punt 19 tal-Minuti ta' 17.1.2018) segwit minn votazzjoni fit-18 ta' Jannar 2018 (punt 6.5 tal-Minuti ta' 18.1.2018)

Julia Pitera (flok ir-rapporteur) ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Anna Maria Corazza Bildt f'isem il-Grupp PPE, Evelyne Gebhardt f'isem il-Grupp S&D, Kosma Złotowski f'isem il-Grupp ECR, Sergio Gaetano Cofferati, Julie Ward u Caterina Chinnici.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias u Michaela Šojdrová.

Intervent ta': Neven Mimica.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.4 tal-Minuti ta' 14.3.2019.


29. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" 636.011/OJJE).


30. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.58.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Skużati:

Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Aġġornata l-aħħar: 21 ta' Ġunju 2019Avviż legali