Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 14 marca 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Parlamentu Europejskiego iRady nr1313/2013/UE wsprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.
.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AFET, DEVE, BUDG, REGI

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat HR (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

2) przez posłów

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie szaptalizacji wina jako formy zakłócania konkurencji (B8-0081/2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI
opinia: ENVI, IMCO

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie bezrobocia w Unii Europejskiej i braku dokumentów na ten temat na posiedzeniu plenarnym (B8-0091/2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie wolności nauki i wolności wypowiedzi w Unii Europejskiej (B8-0092/2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: CULT

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie wspierania agroekologii i agroleśnictwa (B8-0093/2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI
opinia: ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie technologii blockchain (B8-0094/2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Projekt rezolucji w sprawie wolności mediów jako warunku demokratycznych wyborów (B8-0095/2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: CULT
opinia: LIBE

- Innocenzo Leontini. Projekt rezolucji w sprawie opracowania europejskiej strategii promowania wspólnej tożsamości i kultury europejskiej za pośrednictwem kina i seriali telewizyjnych (B8-0134/2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: CULT

- Stefano Maullu. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia programu wymiany dla dzieci mołdawskich migrantów, które pozostały w kraju pochodzenia (B8-0135/2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: CULT

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony włoskich orzechów laskowych i w sprawie ryzyka przywozu z Turcji szkodliwych dla zdrowia orzechów laskowych (B8-0136/2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie cofnięcia zasiłku rodzinnego w przypadku związków z terroryzmem (B8-0137/2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2019Informacja prawna