Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2019. gada 14. marts - Strasbūra

4. Dzimumu līdzsvars, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Dzimumu līdzsvars, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (2019/2614(RSP)).

Debates notika 2019. gada 12. martā (12.3.2019. protokola 6. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Markus Ferber un Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE grupas vārdā, Kay Swinburne ECR grupas vārdā – par dzimumu līdzsvaru, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (2019/2614(RSP)) (B8-0171/2019);

—   Pervenche Berès un Mercedes Bresso S&D grupas vārdā – par dzimumu līdzsvaru, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (2019/2614(RSP)) (B8-0172/2019);

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld un Jean Arthuis ALDE grupas vārdā – par dzimumu līdzsvaru, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (2019/2614(RSP)) (B8-0173/2019);

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold un Monika Vana Verts/ALE grupas vārdā – par dzimumu līdzsvaru, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (2019/2614(RSP)) (B8-0174/2019);

—   Marisa Matias, Miguel Viegas, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes, João Ferreira un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā – par dzimumu līdzsvaru, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (2019/2614(RSP)) (B8-0175/2019).

Balsojums: 14.3.2019. protokola 11.9. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. jūnijsJuridisks paziņojums