Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2279(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0160/2019

Внесени текстове :

A8-0160/2019

Разисквания :

PV 14/03/2019 - 6
CRE 14/03/2019 - 6

Гласувания :

CRE 14/03/2019 - 11.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0220

Протокол
Четвъртък, 14 март 2019 г. - Страсбург

6. Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие (разискване)
CRE

Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР) [2018/2279(INI)] - Комисия по развитие - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчици: Eleni Theocharous и Francesc Gambús (A8-0160/2019)

Eleni Theocharous и Francesc Gambús представиха доклада.

Изказа се Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Изказаха се Alojz Peterle, от името на групата PPE, Elly Schlein, от името на групата S&D, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Mirja Vehkaperä, от името на групата ALDE, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Olaf Stuger, от името на групата ENF, Bogusław Sonik, Miriam Dalli, Gerben-Jan Gerbrandy, Heidi Hautala, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Olaf Stuger, Lola Sánchez Caldentey и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Grapini, Notis Marias и Nicola Caputo.

Изказаха се Frans Timmermans, Eleni Theocharous и Francesc Gambús.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.19 от протокола от 14.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 13 юни 2019 г.Правна информация