Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2107(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0090/2019

Ingivna texter :

A8-0090/2019

Debatter :

PV 14/03/2019 - 7
CRE 14/03/2019 - 7

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0207

Protokoll
Torsdagen den 14 mars 2019 - Strasbourg

7. Genomförande av förordningen om det allmänna preferenssystemet (debatt)
CRE

Betänkande om genomförandet av förordning (EU) nr 978/2012 om det allmänna preferenssystemet [2018/2107(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

Christofer Fjellner redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Brando Benifei (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Santiago Fisas Ayxelà för PPE-gruppen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, France Jamet för ENF-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth och Danilo Oscar Lancini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Neven Mimica och Christofer Fjellner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.5 i protokollet av den 14.3.2019.

Senaste uppdatering: 13 juni 2019Rättsligt meddelande