Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2610(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0204/2019

Rozpravy :

PV 14/03/2019 - 8.1
CRE 14/03/2019 - 8.1

Hlasování :

PV 14/03/2019 - 11.1

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0203

Zápis
Čtvrtek, 14. března 2019 - ŠtrasburkKonečné znění

11.1. Situace v oblasti lidských práv v Kazachstánu (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 a B8-0209/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0204/2019

(nahrazující B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 a B8-0209/2019)

předložen těmito poslanci:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elisabetta Gardini, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Adam Szejnfeld za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Ana Gomes za skupinu S&D;

—   Charles Tannock a Monica Macovei za skupinu ECR;

—   Wolf Klinz, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä za skupinu ALDE;

—   Barbara Lochbihler a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE;

—   Helmut Scholz, Marie Christine Vergiat a Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2019)0203)

Poslední aktualizace: 13. června 2019Právní upozornění