Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2610(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0204/2019

Rozpravy :

PV 14/03/2019 - 8.1
CRE 14/03/2019 - 8.1

Hlasovanie :

PV 14/03/2019 - 11.1

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0203

Zápisnica
Štvrtok, 14. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

11.1. Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 a B8-0209/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0204/2019

(nahrádzajúci B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 a B8-0209/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elisabetta Gardini, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Adam Szejnfeld, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Ana Gomes, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock a Monica Macovei, v mene skupiny ECR;

—   Wolf Klinz, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä, v mene skupiny ALDE;

—   Barbara Lochbihler a Heidi Hautala, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Helmut Scholz, Marie Christine Vergiat a Luke Ming Flanagan, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2019)0203)

Posledná úprava: 13. júna 2019Právne oznámenie