Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0060(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0440/2018

Внесени текстове :

A8-0440/2018

Разисквания :

PV 13/03/2019 - 23
CRE 13/03/2019 - 23

Гласувания :

PV 13/12/2018 - 9.1
CRE 13/12/2018 - 9.1
PV 14/03/2019 - 11.6
CRE 14/03/2019 - 11.6

Приети текстове :

P8_TA(2019)0208

Протокол
Четвъртък, 14 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

11.6. Минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции ***I (гласуване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Esther de Lange и Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе на 13 декември 2018 г. (точка 9.1 от протокола от 13.12.2018 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

Изказаха се Matt Carthy, от името на групата GUE/NGL, за да поиска измененията да бъдат подложени на гласуване преди временното споразумение, в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността, и Roberto Gualtieri (докладчик) против искането.

С поименно гласуване (149 гласа „за“, 431 гласа „против“, 14 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0208)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Последно осъвременяване: 13 юни 2019 г.Правна информация