Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0116(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0125/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0125/2018

Συζήτηση :

PV 13/03/2019 - 25
CRE 13/03/2019 - 25

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0209

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

11.7. Διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Markus Pieper (A8-0125/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0209)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου