Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0901(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0148/2019

Внесени текстове :

A8-0148/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/03/2019 - 11.10
CRE 14/03/2019 - 11.10

Приети текстове :

P8_TA(2019)0212

Протокол
Четвъртък, 14 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

11.10. Назначаване на Себастиано Лавиола за нов член на Единния съвет за преструктуриране (гласуване)
CRE

Доклад относно предложението на Комисията за назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране [N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)
Тайно гласуване (член 180а, параграф 1 от Правилника за дейността)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 14.3.2019 г.)

Изказаха се Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, за да поиска, в съответствие с член 190 от Правилника за дейността, отлагането на двата доклада A8-0148/2019 и A8-0144/2019, и Roberto Gualtieri (докладчик), против искането.

С поименно гласуване (190 гласа „за“, 338 гласа „против“, 30 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0212)

Последно осъвременяване: 13 юни 2019 г.Правна информация