Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/0901(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0148/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0148/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.10
CRE 14/03/2019 - 11.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0212

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

11.10. Διορισμός του Sebastiano Laviola ως νέου μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τον διορισμό μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης [N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)
Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 180α παράγραφος 1 του Κανονισμού)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2019)

Παρεμβαίνουν ο Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος ζητεί, σύμφωνα με το άρθρο 190 του Κανονισμού, να αναβληθεί η ψηφοφορία επί των δύο εκθέσεων A8-0148/2019 και A8-0144/2019, και ο Roberto Gualtieri (εισηγητής), κατά του αιτήματος.

Με ΟΚ (190 υπέρ, 338 κατά, 30 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0212)

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου