Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2580(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0177/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/03/2019 - 11.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0215

Protokolas
Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 14 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

11.13. Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 ir B8-0181/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0177/2019

(keičia B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 ir B8-0181/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina ir Fernando Ruas PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki ir Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken ir Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0215)

Atnaujinta: 2019 m. birželio 13 d.Teisinis pranešimas