Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2580(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0177/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/03/2019 - 11.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0215

Protokół
Czwartek, 14 marca 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

11.13. Europejski system sankcji za naruszenia praw człowieka (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 i B8-0181/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0177/2019

(zastępujący B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 i B8-0181/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina i Fernando Ruas, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki i Anna Elżbieta Fotyga, w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg i Hilde Vautmans, w imieniu grupy ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken i Bodil Valero, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2019)0215)

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2019Informacja prawna