Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2612(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0176/2019

Внесени текстове :

B8-0176/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/03/2019 - 11.14

Приети текстове :

P8_TA(2019)0216

Протокол
Четвъртък, 14 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

11.14. Неотложна необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Markus Ferber, Dariusz Rosati, Roberta Metsola и Емил Радев, от името на групата PPE, Pervenche Berès, Peter Simon, Birgit Sippel и Ana Gomes, от името на групата S&D, Petr Ježek и Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Judith Sargentini и Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo и Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, относно неотложната необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари (2019/2612(RSP)) (B8-0176/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0216)

Последно осъвременяване: 13 юни 2019 г.Правна информация