Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2612(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0176/2019

Ingediende teksten :

B8-0176/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/03/2019 - 11.14

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0216

Notulen
Donderdag 14 maart 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

11.14. Urgentie van een Europese zwarte lijst van derde landen als bedoeld in de antiwitwasrichtlijn (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Markus Ferber, Dariusz Rosati, Roberta Metsola en Emil Radev, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, Peter Simon, Birgit Sippel en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Petr Ježek en Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini en Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, over de dringende noodzaak om een zwarte lijst van derde landen op te stellen in het kader van de antiwitwasrichtlijn (2019/2612(RSP)) (B8-0176/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0216)

Laatst bijgewerkt op: 13 juni 2019Juridische mededeling