Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2582(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0195/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/03/2019 - 11.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0217

Protokolas
Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 14 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

11.15. Klimato kaita (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 ir B8-0203/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0195/2019

(keičia B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 ir B8-0203/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Peter Liese ir Christian Ehler PPE frakcijos vardu;

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland ir Miriam Dalli S&D frakcijos vardu;

—   Nils Torvalds ir Fredrick Federley ALDE frakcijos vardu;

—   Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Stelios Kouloglou ir Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato ir Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0217)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0184/2019, B8-0188/2019 ir B8-0201/2019 anuliuoti.)

Atnaujinta: 2019 m. birželio 13 d.Teisinis pranešimas