Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2582(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0195/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/03/2019 - 11.15
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0217

Protokół
Czwartek, 14 marca 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

11.15. Zmiana klimatu (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 i B8-0203/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0195/2019

(zastępujący B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 i B8-0203/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Peter Liese i Christian Ehler, w imieniu grupy PPE;

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland i Miriam Dalli, w imieniu grupy S&D;

—   Nils Torvalds i Fredrick Federley, w imieniu grupy ALDE;

—   Bas Eickhout, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Stelios Kouloglou i Cornelia Ernst, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato i Piernicola Pedicini, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2019)0217)

(Projekty rezolucji B8-0184/2019, B8-0188/2019 i B8-0201/2019 stały się bezprzedmiotowe.)

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2019Informacja prawna