Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2615(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0165/2019

Разисквания :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Гласувания :

PV 14/03/2019 - 11.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0219

Протокол
Четвъртък, 14 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

11.18. Положението в Никарагуа (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 и B8-0170/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0165/2019

(за замяна на B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 и B8-0170/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria и Gabriel Mato, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo и Francisco Assis, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, от името на групата ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Илхан Кючюк, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE;

—   Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao и Mireille D’Ornano, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2019)0219)

Последно осъвременяване: 13 юни 2019 г.Правна информация