Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 14 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

11.19. Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие (гласуване)
CRE

Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР) [2018/2279(INI)] - Комисия по развитие - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчици: Eleni Theocharous и Francesc Gambús (A8-0160/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0220)

Последно осъвременяване: 13 юни 2019 г.Правна информация