Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

11.19. Výročná strategická správa o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja (hlasovanie)
CRE

Výročná strategická správa o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja [2018/2279(INI)] - Výbor pre rozvoj - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajcovia: Eleni Theocharous a Francesc Gambús (A8-0160/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0220)

Posledná úprava: 13. júna 2019Právne oznámenie