Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

11.19. Årlig strategisk rapport om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling (omröstning)
CRE

Årlig strategisk rapport om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling [2018/2279(INI)] - Utskottet för utveckling - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Eleni Theocharous och Francesc Gambús (A8-0160/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0220)

Senaste uppdatering: 13 juni 2019Rättsligt meddelande