Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2616(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000001/2019

Внесени текстове :

O-000001/2019 (B8-0015/2019)

Разисквания :

PV 14/03/2019 - 16
CRE 14/03/2019 - 16

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 14 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

16. Правила за хуманно отношение към животните в сектора на аквакултурите (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор (O-000001/2019), зададен от John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Георги Пирински, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas и Dominique Bilde, към Комисията: Хуманното отношение към животните в сектора на аквакултурите (B8-0015/2019)

Eleonora Evi разви въпроса.

Neven Mimica (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Jiří Pospíšil, от името на групата PPE, Andrejs Mamikins, от името на групата S&D, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, André Elissen, от името на групата ENF, Ana Miranda и Anja Hazekamp.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly и Ангел Джамбазки.

Изказа се Neven Mimica.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 13 юни 2019 г.Правна информация