Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2616(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000001/2019

Ingediende teksten :

O-000001/2019 (B8-0015/2019)

Debatten :

PV 14/03/2019 - 16
CRE 14/03/2019 - 16

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 14 maart 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

16. Dierenwelzijnsregels in de aquacultuur (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000001/2019) van John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas en Dominique Bilde, aan de Commissie: Regels inzake dierenwelzijn in de aquacultuur (B8-0015/2019)

Eleonora Evi licht de vraag toe.

Neven Mimica (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie, Andrejs Mamikins, namens de S&D-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, André Elissen, namens de ENF-Fractie, Ana Miranda en Anja Hazekamp.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly en Angel Dzhambazki.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 13 juni 2019Juridische mededeling