Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2616(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000001/2019

Teksty złożone :

O-000001/2019 (B8-0015/2019)

Debaty :

PV 14/03/2019 - 16
CRE 14/03/2019 - 16

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 14 marca 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

16. Zasady dotyczące dobrostanu zwierząt w akwakulturze (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000001/2019), które skierowali John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas i Dominique Bilde, do Komisji: Zasady dotyczące dobrostanu zwierząt w akwakulturze (B8-0015/2019)

Eleonora Evi rozwinęła pytanie.

Neven Mimica (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali Jiří Pospíšil w imieniu grupy PPE, Andrejs Mamikins w imieniu grupy S&D, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Tilly Metz w imieniu grupy Verts/ALE, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, André Elissen w imieniu grupy ENF, Ana Miranda i Anja Hazekamp.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly i Angel Dzhambazki.

Głos zabrał Neven Mimica.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2019Informacja prawna