Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2616(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000001/2019

Texte depuse :

O-000001/2019 (B8-0015/2019)

Dezbateri :

PV 14/03/2019 - 16
CRE 14/03/2019 - 16

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Joi, 14 martie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă

16. Normele privind bunăstarea animalelor în acvacultură (dezbatere)
CRE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000001/2019) adresată de John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas și Dominique Bilde, Comisiei: Normele privind bunăstarea animalelor în acvacultură (B8-0015/2019)

Eleonora Evi a dezvoltat întrebarea.

Neven Mimica (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE, Andrejs Mamikins, în numele Grupului S&D, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Tilly Metz, în numele Grupului Verts/ALE, Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, André Elissen, în numele Grupului ENF, Ana Miranda și Anja Hazekamp.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly și Angel Dzhambazki.

A intervenit Neven Mimica.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 13 iunie 2019Notă juridică