Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2616(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000001/2019

Predkladané texty :

O-000001/2019 (B8-0015/2019)

Rozpravy :

PV 14/03/2019 - 16
CRE 14/03/2019 - 16

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 14. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

16. Pravidlá pre životné podmienky zvierat v akvakultúre (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000001/2019), ktorú položili John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas a Dominique Bilde, pre Komisiu: Pravidlá pre životné podmienky zvierat v akvakultúre (B8-0015/2019)

Eleonora Evi rozvinula otázku.

Neven Mimica (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE, Andrejs Mamikins v mene skupiny S&D, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Tilly Metz v mene skupiny Verts/ALE, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, André Elissen v mene skupiny ENF, Ana Miranda a Anja Hazekamp.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly a Angel Dzhambazki.

V rozprave vystúpil Neven Mimica.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 13. júna 2019Právne oznámenie