Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2899(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000022/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000022/2019 (B8-0016/2019)

Συζήτηση :

PV 14/03/2019 - 17
CRE 14/03/2019 - 17

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.19

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

17. Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000022/2019) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής (B8-0016/2019)

Η Cécile Kashetu Kyenge αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jiří Pospíšil και Angel Dzhambazki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Seán Kelly, Julie Ward, Dobromir Sośnierz, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Cécile Kashetu Kyenge, και Marie-Christine Vergiat η οποία ζητεί να εξεταστούν τα σχόλια του Dobromir Sośnierz (ο Πρόεδρος λαμβάνει γνώση).

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου