Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 14 март 2019 г. - Страсбург

18. Решения относно някои документи

Сезиране на комисии

комисия JURI

- Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE, IMCO, TRAN, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

Последно осъвременяване: 13 юни 2019 г.Правна информация