Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

18. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Pridelenie výborom

výbor JURI

- Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO, TRAN, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

Posledná úprava: 13. júna 2019Právne oznámenie