Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Αναφορές
 4.Ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 6.Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (συζήτηση)
 7.Εφαρμογή του κανονισμού για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) (συζήτηση)
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  8.1.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν
  8.2.Ιράν, και ιδιαίτερα η υπόθεση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  8.3.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Υποδοχή
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν (ψηφοφορία)
  11.2.Ιράν, και ιδιαίτερα η υπόθεση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ψηφοφορία)
  11.3.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα (ψηφοφορία)
  11.4.Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και διεθνής απαγωγή παιδιών * (ψηφοφορία)
  11.5.Εφαρμογή του κανονισμού για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) (ψηφοφορία)
  11.6.Ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ***I (ψηφοφορία)
  11.7.Διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)
  11.8.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2020 – Τμήμα ΙΙΙ (ψηφοφορία)
  11.9.Ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα (ψηφοφορία)
  11.10.Διορισμός του Sebastiano Laviola ως νέου μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (ψηφοφορία)
  11.11.Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ψηφοφορία)
  11.12.Διορισμός του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ψηφοφορία)
  11.13.Ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ψηφοφορία)
  11.14.Το επείγον της κατάρτισης ενωσιακής μαύρης λίστας τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ψηφοφορία)
  11.15.Κλιματική αλλαγή (ψηφοφορία)
  11.16.Συστάσεις για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ (ψηφοφορία)
  11.17.Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (ψηφοφορία)
  11.18.Η κατάσταση στη Νικαράγουα (ψηφοφορία)
  11.19.Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Επανάληψη της συνεδρίασης
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 16.Κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων στην υδατοκαλλιέργεια (συζήτηση)
 17.Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής (συζήτηση)
 18.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 19.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 20.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 22.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός του Sebastiano Laviola ως νέου μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
 Παράρτηµα 2 - Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 Παράρτηµα 3 - Διορισμός του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (242 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (57 kb)
  Παράρτημα 1
Οριστική έκδοση (6 kb)
  Παράρτημα 2
Οριστική έκδοση (6 kb)
  Παράρτημα 3
Οριστική έκδοση (6 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (96 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (11 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (71 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (179 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (373 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (78 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (219 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (1116 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου