Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 14 marca 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Petycje
 4.Równowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE (złożone projekty rezolucji)
 5.Europejski system sankcji za naruszenia praw człowieka (złożone projekty rezolucji)
 6.Roczne sprawozdanie strategiczne w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju (debata)
 7.Wdrożenie rozporządzenia nr 978/2012 w sprawie ogólnego systemu preferencji (GSP) (debata)
 8.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  8.1.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Kazachstanie
  8.2.Iran, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka
  8.3.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Gwatemali
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Oficjalne powitanie
 11.Głosowanie
  11.1.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Kazachstanie (głosowanie)
  11.2.Iran, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka (głosowanie)
  11.3.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Gwatemali (głosowanie)
  11.4.Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę * (głosowanie)
  11.5.Wdrożenie rozporządzenia nr 978/2012 w sprawie ogólnego systemu preferencji (GSP) (głosowanie)
  11.6.Minimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych ***I (głosowanie)
  11.7.Ochrona konkurencji w transporcie lotniczym ***I (głosowanie)
  11.8.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2020 – sekcja III (głosowanie)
  11.9.Równowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE (głosowanie)
  11.10.Mianowanie Sebastiano Lavioli na nowego członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (głosowanie)
  11.11.Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego * (głosowanie)
  11.12.Mianowanie przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (głosowanie)
  11.13.Europejski system sankcji za naruszenia praw człowieka (głosowanie)
  11.14.Pilna potrzeba stworzenia unijnej czarnej listy państw trzecich wysokiego ryzyka zgodnie dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (głosowanie)
  11.15.Zmiana klimatu (głosowanie)
  11.16.Zalecenia dotyczące otwarcia negocjacji między UE a USA (głosowanie)
  11.17.Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego (głosowanie)
  11.18.Sytuacja w Nikaragui (głosowanie)
  11.19.Roczne sprawozdanie strategiczne w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 13.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 14.Wznowienie posiedzenia
 15.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Zasady dotyczące dobrostanu zwierząt w akwakulturze (debata)
 17.Prawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego i czarnoskórych Europejczyków w Europie (debata)
 18.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 19.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 20.Kalendarz następnych posiedzeń
 21.Zamknięcie posiedzenia
 22.Przerwa w obradach
 Lista obecności
 Załącznik 1 - Mianowanie Sebastiano Lavioli na nowego członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
 Załącznik 2 - Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego
 Załącznik 3 - Mianowanie przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego
Protokół (215 kb)
13/06/2019 12:27
  Lista obecności (57 kb)
14/05/2019 16:32
  Załącznik 1 (6 kb)
13/06/2019 12:27
  Załącznik 2 (6 kb)
13/06/2019 12:27
  Załącznik 3 (6 kb)
13/06/2019 12:27
 
Protokół (89 kb)
13/06/2019 12:27
  Lista obecności (11 kb)
14/05/2019 16:32
  Wyniki głosowania (59 kb)
13/06/2019 12:12
  Głosowanie imienne (179 kb)
13/06/2019 12:22
 
Protokół (348 kb)
13/06/2019 12:27
  Lista obecności (69 kb)
14/05/2019 16:32
  Wyniki głosowania (195 kb)
13/06/2019 12:12
  Głosowanie imienne (1100 kb)
13/06/2019 12:22
Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2019Informacja prawna