Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Joi, 14 martie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă
 1.Deschiderea ședinței
 2.Depunere de documente
 3.Petiții
 4.Echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE (propuneri de rezoluție depuse)
 5.Un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului (propuneri de rezoluție depuse)
 6.Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (dezbatere)
 7.Punerea în aplicare a Regulamentului privind sistemul generalizat de preferințe (SGP) (dezbatere)
 8.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  8.1.Situația drepturilor omului în Kazahstan
  8.2.Iran, în special cazul apărătorilor drepturilor omului
  8.3.Situația drepturilor omului în Guatemala
 9.Reluarea ședinței
 10.Urări de bun venit
 11.Votare
  11.1.Situația drepturilor omului în Kazahstan (vot)
  11.2.Iran, în special cazul apărătorilor drepturilor omului (vot)
  11.3.Situația drepturilor omului în Guatemala (vot)
  11.4.Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii * (vot)
  11.5.Punerea în aplicare a Regulamentului privind sistemul generalizat de preferințe (SGP) (vot)
  11.6.Acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante ***I (vot)
  11.7.Protecția concurenței în domeniul transportului aerian ***I (vot)
  11.8.Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III (vot)
  11.9.Echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE (vot)
  11.10.Numirea lui Sebastiano Laviola în calitate de nou membru al Comitetului Unic de Rezoluție (vot)
  11.11.Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (vot)
  11.12.Numirea președintelui Autorității Bancare Europene (vot)
  11.13.Un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului (vot)
  11.14.Urgența stabilirii unei liste negre a UE cu țările terțe în conformitate cu Directiva privind combaterea spălării banilor (vot)
  11.15.Schimbările climatice (vot)
  11.16.Recomandări pentru deschiderea negocierilor dintre UE și SUA (vot)
  11.17.Înființarea Fondului Monetar European (vot)
  11.18.Situația în Nicaragua (vot)
  11.19.Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (vot)
 12.Explicații privind votul
 13.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 14.Reluarea ședinței
 15.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 16.Normele privind bunăstarea animalelor în acvacultură (dezbatere)
 17.Drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană (dezbatere)
 18.Decizii privind anumite documente
 19.Aprobarea procesului-verbal al actualei ședințe și transmiterea textelor adoptate
 20.Calendarul următoarelor ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 22.Întreruperea sesiunii
 Lista de prezenţă
 Anexa 1 - Numirea lui Sebastiano Laviola în calitate de nou membru al Comitetului Unic de Rezoluție
 Anexa 2 - Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene
 Anexa 3 - Numirea președintelui Autorității Bancare Europene
Proces-verbal
Ediţie definitivă (221 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (57 kb)
  Anexa 1
Ediţie definitivă (6 kb)
  Anexa 2
Ediţie definitivă (6 kb)
  Anexa 3
Ediţie definitivă (6 kb)
 
Proces-verbal
Ediţie definitivă (89 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (11 kb)
  Rezultatele voturilor
Ediţie definitivă (57 kb)
  Voturi prin apel nominal
Ediţie definitivă (178 kb)
 
Proces-verbal
Ediţie definitivă (344 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (69 kb)
  Rezultatele voturilor
Ediţie definitivă (195 kb)
  Voturi prin apel nominal
Ediţie definitivă (1102 kb)
Ultima actualizare: 13 iunie 2019Notă juridică