Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 336kWORD 88k
Neljapäev, 14. märts 2019 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Petitsioonid
 4.Sooline tasakaal kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Inimõiguste rikkujate vastane Euroopa sanktsioonirežiim (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 6.Kestliku arengu eesmärkide elluviimise ja täitmise iga-aastane strateegiline aruanne (arutelu)
 7.Üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva määruse rakendamine (arutelu)
 8.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  8.1.Inimõiguste olukord Kasahstanis
  8.2.Iraan ja eelkõige inimõiguste kaitsjate juhtum
  8.3.Inimõiguste olukord Guatemalas
 9.Istungi jätkamine
 10.Tervitus
 11.Hääletused
  11.1.Inimõiguste olukord Kasahstanis (hääletus)
  11.2.Iraan ja eelkõige inimõiguste kaitsjad (hääletus)
  11.3.Inimõiguste olukord Guatemalas (hääletus)
  11.4.Kohtualluvus, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine ning rahvusvahelised lapseröövid * (hääletus)
  11.5.Üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva määruse rakendamine (hääletus)
  11.6.Viivisnõuete kahju miinimumkate ***I (hääletus)
  11.7.Konkurentsi kaitsmine lennutranspordisektoris ***I (hääletus)
  11.8.2020. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu (hääletus)
  11.9.Sooline tasakaal kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis (hääletus)
  11.10.Sebastiano Laviola nimetamine Ühtse Kriisilahendusnõukogu uueks liikmeks (hääletus)
  11.11.Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine * (hääletus)
  11.12.Euroopa Pangandusjärelevalve eesistuja ametisse nimetamine (hääletus)
  11.13.Inimõiguste rikkujate vastane Euroopa sanktsioonirežiim (hääletus)
  11.14.Kiireloomuline vajadus koostada kooskõlas rahapesuvastase direktiiviga kolmandate riikide kohta ELi must nimekiri (hääletus)
  11.15.Kliimamuutused (hääletus)
  11.16.Soovitused ELi ja USA vaheliste läbirääkimiste alustamiseks (hääletus)
  11.17.Euroopa Valuutafondi loomine (hääletus)
  11.18.Olukord Nicaraguas (hääletus)
  11.19.Kestliku arengu eesmärkide elluviimise ja täitmise iga-aastane strateegiline aruanne (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Istungi jätkamine
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 16.Loomade heaolu eeskirjad vesiviljeluses (arutelu)
 17.Aafrika päritolu inimeste põhiõigused (arutelu)
 18.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 19.Käesoleva istungi protokolli kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 20.Järgmiste istungite ajakava
 21.Istungi lõpp
 22.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa - Sebastiano Laviola nimetamine Ühtse Kriisilahendusnõukogu uueks liikmeks
 2. lisa - Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine
 3. lisa - Euroopa Pangandusjärelevalve eesistuja ametisse nimetamine


ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.01.


2. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, BUDG, REGI

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – kandidaat HR (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

2) parlamendiliikmed

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek konkurentsimoonutusi põhjustava veini suhkurdamise kohta (B8-0081/2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI
Nõuandvad komisjonid: ENVI, IMCO

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek töötuse kohta Euroopa Liidus ja selle teema vähese käsitlemise kohta täiskogu istungil (B8-0091/2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek akadeemilise vabaduse ja väljendusvabaduse kohta Euroopa Liidus (B8-0092/2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: CULT

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek agroökoloogia ja agrometsanduse edendamise kohta (B8-0093/2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI
Nõuandvad komisjonid: ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek plokiaheltehnoloogia kohta (B8-0094/2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Resolutsiooni ettepanek meediavabaduse kui demokraatlike valimiste eeltingimuse kohta (B8-0095/2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: CULT
Nõuandvad komisjonid: LIBE

- Innocenzo Leontini. Resolutsiooni ettepanek filmide ja teleseriaalide kaudu Euroopa kultuuri ja ühise identiteedi edendamise Euroopa strateegia rakendamise kohta (B8-0134/2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: CULT

- Stefano Maullu. Resolutsiooni ettepanek Moldovast väljarännanud lapsevanemate kodumaale maha jäänud laste jaoks vahetusprogrammi loomise kohta (B8-0135/2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: CULT

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Itaalia sarapuupähklite kaitse ja Türgist pärit tervisele kahjulike sarapuupähklite impordist tuleneva ohu kohta (B8-0136/2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
Nõuandvad komisjonid: AGRI

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek lapsetoetuse maksmise lõpetamise kohta sidemete korral terrorismiga (B8-0137/2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE


3. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid ja need saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõigetele 9 ja 10 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

7. märts 2019

(*) (nr 1201/2018); (*) (nr 1202/2018); (*) (nr 1203/2018); (*) (nr 1204/2018); (*) (nr 1205/2018); (*) (nr 1206/2018); (*) (nr 1207/2018); József Kovács (nr 1208/2018); (*) (nr 1209/2018); (*) (nr 1210/2018); (*) (nr 1211/2018); (*) (nr 1212/2018); (*) (nr 1213/2018); (*) (nr 1214/2018); (*) (nr 1215/2018); Alberto Cirio (nr 0073/2019); Florin Dobrişan (nr 0074/2019); Bentejuí Santana Navarro (nr 0075/2019); Manuela Giacomini (nr 0076/2019); (*) (nr 0077/2019); (*) (nr 0078/2019); (*) (nr 0079/2019); (*) (nr 0080/2019); (*) (nr 0081/2019); Elena Mihaela Blejdea (nr 0082/2019); Jürgen Sachansky (nr 0083/2019); (*) (nr 0084/2019); Wolfgang Molinari (nr 0085/2019); (*) (nr 0086/2019); (*) (nr 0087/2019); (*) (nr 0088/2019); (*) (nr 0089/2019); (*) (nr 0090/2019); (*) (nr 0091/2019); (*) (nr 0092/2019); (*) (nr 0093/2019); (*) (nr 0094/2019); Jerónimo Hernández Cortés (nr 0095/2019); Arnau Domènech Romero (nr 0096/2019); Ian Stock (nr 0097/2019); (*) (nr 0098/2019); (*) (nr 0099/2019); Emanuel Delia (nr 0100/2019); (*) (nr 0101/2019); (*) (nr 0102/2019); (*) (nr 0103/2019); Panagiotis Karapanagiotis (nr 0104/2019); (*) (nr 0105/2019); (*) (nr 0106/2019); (*) (nr 0107/2019); (*) (nr 0108/2019); Giampiero Tola (nr 0109/2019); Markus Krammer (nr 0110/2019); Sotirios Giannakakis (nr 0111/2019); Florin Băncilă (nr 0112/2019); Martin Viedenz (nr 0113/2019); (*) (nr 0114/2019); (*) (nr 0115/2019); (*) (nr 0116/2019); (*) (nr 0117/2019); Markus Krammer (nr 0118/2019); Tobias Kopf (nr 0119/2019); Sylvia Mirek (nr 0120/2019); Augustin Hagiu (nr 0121/2019); Leif Lundgren (nr 0122/2019); (*) (nr 0123/2019); (*) (nr 0124/2019); Martin Moore (nr 0125/2019); Nicolás Mannarino Fernández (nr 0126/2019); (*) (nr 0127/2019); Boyko Nikiforov (nr 0128/2019); (*) (nr 0129/2019); (*) (nr 0130/2019); (*) (nr 0131/2019); (*) (nr 0132/2019); (*) (nr 0133/2019); (*) (nr 0134/2019); Matias Kiviniemi (nr 0135/2019); (*) (nr 0136/2019); (*) (nr 0137/2019); (*) (nr 0138/2019); France Beorchia (nr 0139/2019); (*) (nr 0140/2019); René Kaltschmidt (nr 0141/2019); (*) (nr 0142/2019); Alejandro Blasco Sánchez (nr 0143/2019); (*) (nr 0144/2019); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nr 0145/2019); (*) (nr 0146/2019); (*) (nr 0147/2019).

(*) Nimi salastatud

President edastas 7. märtsil 2019 kooskõlas kodukorra artikli 215 lõikega 15 vastutavale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonid, mille esitajateks on füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset asukohta mõnes liikmesriigis.


4. Sooline tasakaal kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Sooline tasakaal kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis (2019/2614(RSP))

Arutelu toimus 12. märtsil 2019 (12.3.2019 protokollipunkt 6).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Markus Ferber ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz fraktsiooni PPE nimel ning Kay Swinburne fraktsiooni ECR nimel soolise tasakaalu kohta kandidaatide esitamisel ELi majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele (2019/2614(RSP)) (B8-0171/2019);

—   Pervenche Berès ja Mercedes Bresso fraktsiooni S&D nimel soolise tasakaalu kohta kandidaatide esitamisel ELi majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele (2019/2614(RSP)) (B8-0172/2019);

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld ja Jean Arthuis fraktsiooni ALDE nimel soolise tasakaalu kohta kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis (2019/2614(RSP)) (B8-0173/2019);

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold ja Monika Vana fraktsiooni Verts/ALE nimel soolise tasakaalu kohta kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis (2019/2614(RSP)) (B8-0174/2019);

—   Marisa Matias, Miguel Viegas, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes, João Ferreira ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel soolise tasakaalu kohta kandidaatide esitamisel ELi majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele (2019/2614(RSP)) (B8-0175/2019).

Hääletus: 14.3.2019 protokollipunkt 11.9.


5. Inimõiguste rikkujate vastane Euroopa sanktsioonirežiim (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Inimõiguste rikkujate vastane Euroopa sanktsioonirežiim (2019/2580(RSP))

Arutelu toimus 12. märtsil 2019 (12.3.2019 protokollipunkt 15).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Margrete Auken, Jordi Solé, Martin Häusling, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero ja Tilly Metz fraktsiooni Verts/ALE nimel inimõiguste rikkujate vastase Euroopa sanktsioonirežiimi kohta (2019/2580(RSP)) (B8-0177/2019);

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina ja Fernando Ruas fraktsiooni PPE nimel inimõiguste rikkujate vastase Euroopa sanktsioonirežiimi kohta (2019/2580(RSP)) (B8-0178/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki ja Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel inimõiguste rikkujate vastase Euroopa sanktsioonirežiimi kohta (2019/2580(RSP)) (B8-0179/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel inimõiguste rikkujate vastase Euroopa sanktsioonirežiimi kohta (2019/2580(RSP)) (B8-0180/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Ana Gomes ja Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel inimõiguste rikkujate vastase Euroopa sanktsioonirežiimi kohta (2019/2580(RSP)) (B8-0181/2019).

Hääletus: 14.3.2019 protokollipunkt 11.13.


6. Kestliku arengu eesmärkide elluviimise ja täitmise iga-aastane strateegiline aruanne (arutelu)

Kestliku arengu eesmärkide elluviimise ja täitmise iga-aastane strateegiline aruanne [2018/2279(INI)] - Arengukomisjon - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöörid: Eleni Theocharous ja Francesc Gambús (A8-0160/2019)

Eleni Theocharous ja Francesc Gambús tutvustasid raportit.

Sõna võttis Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Sõna võtsid Alojz Peterle fraktsiooni PPE nimel, Elly Schlein fraktsiooni S&D nimel, Czesław Hoc fraktsiooni ECR nimel, Mirja Vehkaperä fraktsiooni ALDE nimel, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel, Bogusław Sonik, Miriam Dalli, Gerben-Jan Gerbrandy, Heidi Hautala, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Olaf Stuger, Lola Sánchez Caldentey ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Grapini, Notis Marias ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Frans Timmermans, Eleni Theocharous ja Francesc Gambús.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2019 protokollipunkt 11.19.


7. Üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva määruse rakendamine (arutelu)

Raport üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva määruse nr 978/2012 rakendamise kohta [2018/2107(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

Christofer Fjellner tutvustas raportit.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Sõna võtsid Brando Benifei (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Santiago Fisas Ayxelà fraktsiooni PPE nimel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, France Jamet fraktsiooni ENF nimel, William (The Earl of) Dartmouth ja Danilo Oscar Lancini.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Neven Mimica ja Christofer Fjellner.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2019 protokollipunkt 11.5.


8. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 13.3.2019 protokollipunkt 3.)


8.1. Inimõiguste olukord Kasahstanis

Resolutsiooni ettepanekud B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 ja B8-0209/2019 (2019/2610(RSP))

Heidi Hautala, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Wolf Klinz, Ana Gomes ja Bogdan Andrzej Zdrojewski tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võtsid Julie Ward fraktsiooni S&D nimel ja Nathan Gill fraktsiooni EFDD nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ja Seán Kelly.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2019 protokollipunkt 11.1.


8.2. Iraan ja eelkõige inimõiguste kaitsjate juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 ja B8-0194/2019 (2019/2611(RSP))

Bodil Valero, Cornelia Ernst, Marietje Schaake, Wajid Khan, Charles Tannock ja Tunne Kelam tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Jaromír Štětina ja Anders Primdahl Vistisen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, José Inácio Faria, Jude Kirton-Darling ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2019 protokollipunkt 11.2.


8.3. Inimõiguste olukord Guatemalas

Resolutsiooni ettepanekud B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 ja B8-0197/2019 (2019/2618(RSP))

Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Xabier Benito Ziluaga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramón Jáuregui Atondo ja Tomáš Zdechovský tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ana Miranda, ja keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Xabier Benito Ziluaga, Francisco Assis fraktsiooni S&D nimel, Ana Miranda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Krzysztof Hetman ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, José Inácio Faria ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2019 protokollipunkt 11.3.

(Istung katkestati kell 11.47 kuni hääletuseni.)


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

9. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.00.


10. Tervitus

Juhataja tervitas parlamendi nimel Kanada parlamendi delegatsiooni ja selle juhti Scott Simmsi, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.

Juhataja tervitas parlamendi nimel Ukraina parlamendi delegatsiooni liikmeid, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.

°
° ° °

Sõna võtsid Philippe Lamberts (president Antonio Tajani poolt Itaalia raadios tehtud avalduste teemal), Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Eleonora Forenza, Ana Miranda, James Carver, Dobromir Sośnierz, France Jamet, Daniele Viotti, Laura Agea ja Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel (juhataja võttis tema ettepanekud teadmiseks).


11. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


11.1. Inimõiguste olukord Kasahstanis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 ja B8-0209/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0204/2019

(asendades B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 ja B8-0209/2019):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elisabetta Gardini, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ja Adam Szejnfeld fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel;

—   Wolf Klinz, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä fraktsiooni ALDE nimel;

—   Barbara Lochbihler ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Helmut Scholz, Marie Christine Vergiat ja Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0203.


11.2. Iraan ja eelkõige inimõiguste kaitsjad (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 ja B8-0194/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0186/2019

(asendades B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 ja B8-0194/2019):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ja José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein ja Wajid Khan fraktsiooni S&D nimel;

—   Raffaele Fitto, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga ja Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä fraktsiooni ALDE nimel;

—   Bodil Valero, Heidi Hautala ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan ja Marie Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0204).


11.3. Inimõiguste olukord Guatemalas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 ja B8-0197/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0182/2019

(asendades B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 ja B8-0197/2019):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Inese Vaidere, Stanislav Polčák ja Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić ja Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä fraktsiooni ALDE nimel;

—   Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan ja Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0205).


11.4. Kohtualluvus, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine ning rahvusvahelised lapseröövid * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamist ja täitmist ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Esimene arutelu toimus 17. jaanuaril 2018 (17.1.2018 protokollipunkt 19 lisa 1), millele järgnes 18. jaanuaril 2018 hääletus (18.1.2018 protokollipunkt 6.5).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

NÕUKOGU MÄÄRUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0206).


11.5. Üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva määruse rakendamine (hääletus)

Raport üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva määruse nr 978/2012 rakendamise kohta [2018/2107(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0207).


11.6. Viivisnõuete kahju miinimumkate ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses viivisnõuete kahju miinimumkattega [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Esther de Lange ja Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Hääletus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise üle toimus 13. detsembril 2018 (13.12.2018 protokollipunkt 9.1).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

Sõna võtsid Matt Carthy, kes taotles fraktsiooni GUE/NGL nimel kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 3, et muudatusettepanekud pandaks hääletusele enne esialgset kokkulepet, ja Roberto Gualtieri (raportöör), kes oli selle vastu.

Euroopa Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (149 poolt, 431 vastu, erapooletuid 14).

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0208)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


11.7. Konkurentsi kaitsmine lennutranspordisektoris ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse konkurentsi kaitsmist lennutranspordisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Markus Pieper (A8-0125/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0209)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


11.8. 2020. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu (hääletus)

Raport 2020. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon [2019/2001(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0210).


11.9. Sooline tasakaal kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019 ja B8-0175/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0171/2019

(asendades B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019 ja B8-0174/2019):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Markus Ferber ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz fraktsiooni PPE nimel;

—   Pervenche Berès ja Mercedes Bresso fraktsiooni S&D nimel;

—   Kay Swinburne fraktsiooni ECR nimel;

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld ja Jean Arthuis fraktsiooni ALDE nimel;

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas, Eickhout, Thomas Waitz ja Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0211).

(Resolutsiooni ettepanek B8-0175/2019 muutus kehtetuks.)


11.10. Sebastiano Laviola nimetamine Ühtse Kriisilahendusnõukogu uueks liikmeks (hääletus)

Raport komisjoni ettepaneku kohta nimetada ametisse Ühtse Kriisilahendusnõukogu liige [N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)
Salajane hääletus (kodukorra artikli 180a lõige 1)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (14.3.2019 protokollilisa 1)

Sõna võtsid Sven Giegold, kes taotles fraktsiooni Verts/ALE nimel kooskõlas kodukorra artikliga 190, et hääletus raportite A8-0148/2019 ja A8-0144/2019 üle lükataks edasi, ning Roberto Gualtieri (raportöör), kes oli selle vastu.

Euroopa Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (190 poolt, 338 vastu, erapooletuid 30).

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0212).


11.11. Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine * (hääletus)

Raport nõukogu soovituse kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga juhatuse liige [05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)
Salajane hääletus (kodukorra artikli 180a lõige 1)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (14.3.2019 protokollilisa 2)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0213).


11.12. Euroopa Pangandusjärelevalve eesistuja ametisse nimetamine (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Pangandusjärelevalve eesistuja [N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)
Salajane hääletus (kodukorra artikli 180a lõige 1)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (14.3.2019 protokollilisa 3)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0214).


11.13. Inimõiguste rikkujate vastane Euroopa sanktsioonirežiim (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 ja B8-0181/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0177/2019

(asendades B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 ja B8-0181/2019):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina ja Fernando Ruas fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki ja Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken ja Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0215).


11.14. Kiireloomuline vajadus koostada kooskõlas rahapesuvastase direktiiviga kolmandate riikide kohta ELi must nimekiri (hääletus)

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Markus Ferber, Dariusz Rosati, Roberta Metsola ja Emil Radev fraktsiooni PPE nimel, Pervenche Berès, Peter Simon, Birgit Sippel ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Petr Ježek ja Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Judith Sargentini ja Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel kiireloomulise vajaduse kohta koostada kooskõlas rahapesuvastase direktiiviga kolmandate riikide kohta ELi must nimekiri (2019/2612(RSP)) (B8-0176/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0216).


11.15. Kliimamuutused (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 ja B8-0203/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0195/2019

(asendades B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 ja B8-0203/2019):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Peter Liese ja Christian Ehler fraktsiooni PPE nimel;

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland ja Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel;

—   Nils Torvalds ja Fredrick Federley fraktsiooni ALDE nimel;

—   Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Stelios Kouloglou ja Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato ja Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0217).

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0184/2019, B8-0188/2019 ja B8-0201/2019 muutusid kehtetuks.)


11.16. Soovitused ELi ja USA vaheliste läbirääkimiste alustamiseks (hääletus)

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Bernd Lange rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel soovituste kohta ELi ja USA vaheliste kaubandusläbirääkimiste alustamiseks (2019/2537(RSP)) (B8-0163/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud.

Sõnavõtt

France Jamet, enne hääletust.


11.17. Euroopa Valuutafondi loomine (hääletus)

Vaheraport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Valuutafond [2017/0333R(APP)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Pedro Silva Pereira ja Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitanud fraktsioon EFDD)

Tagasi lükatud.

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitanud BUDG ja ECON)

Vastu võetud (P8_TA(2019)0218).


11.18. Olukord Nicaraguas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 ja B8-0170/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0165/2019

(asendades B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 ja B8-0170/2019):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria ja Gabriel Mato fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo ja Francisco Assis fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel;

—   Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao ja Mireille D’Ornano fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0219).


11.19. Kestliku arengu eesmärkide elluviimise ja täitmise iga-aastane strateegiline aruanne (hääletus)

Kestliku arengu eesmärkide elluviimise ja täitmise iga-aastane strateegiline aruanne [2018/2279(INI)] - Arengukomisjon - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöörid: Eleni Theocharous ja Francesc Gambús (A8-0160/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0220).


12. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(Hääletus kolmapäeval, 13. märtsil 2019)

Raport: Julia Reda - A8-0084/2019
Dobromir Sośnierz

Raport: Kati Piri - A8-0091/2019
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Dobromir Sośnierz ja Branislav Škripek

Raport: Marian Harkin - A8-0162/2019
Michaela Šojdrová.

(Hääletus neljapäeval, 14. märtsil 2019)

Raport: Christofer Fjellner - A8-0090/2019
Michaela Šojdrová ja Julie Ward

Sooline tasakaal kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis - RC-B8-0171/2019
Miapetra Kumpula-Natri ja Mirosław Piotrowski

Inimõiguste rikkujate vastane Euroopa sanktsioonirežiim - RC-B8-0177/2019
Mirosław Piotrowski

Kliimamuutused - RC-B8-0195/2019
Ana Miranda, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Miapetra Kumpula-Natri, Mirosław Piotrowski, Dobromir Sośnierz, Julie Ward ja José Inácio Faria

Soovitused ELi ja USA vaheliste läbirääkimiste alustamiseks - B8-0163/2019
Emmanuel Maurel

Olukord Nicaraguas - RC-B8-0165/2019
Miguel Urbán Crespo

Raport: Eleni Theocharous ja Francesc Gambús - A8-0160/2019
Alex Mayer ja Julie Ward.


13. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 13.44.)


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

14. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


15. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


16. Loomade heaolu eeskirjad vesiviljeluses (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000001/2019), mille esitasid John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas ja Dominique Bilde komisjonile: Loomade heaolu eeskirjad vesiviljeluses (B8-0015/2019)

Eleonora Evi esitas küsimuse.

Neven Mimica (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel, Andrejs Mamikins fraktsiooni S&D nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Tilly Metz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, André Elissen fraktsiooni ENF nimel, Ana Miranda ja Anja Hazekamp.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly ja Angel Dzhambazki.

Sõna võttis Neven Mimica.

Arutelu lõpetati.


17. Aafrika päritolu inimeste põhiõigused (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000022/2019), mille esitas Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel komisjonile: Aafrika päritolu inimeste põhiõigused (B8-0016/2019)

Cécile Kashetu Kyenge esitas küsimuse.

Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) vastas küsimusele.

Sõna võtsid José Inácio Faria fraktsiooni PPE nimel, Cécile Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jiří Pospíšil ja Angel Dzhambazki.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Julie Ward, Dobromir Sośnierz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Cécile Kashetu Kyenge, ja Marie-Christine Vergiat, kes soovis Dobromir Sośnierzi märkuste uurimist (juhataja võttis selle teadmiseks).

Sõna võttis Valdis Dombrovskis.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


18. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine

JURI-komisjon

- Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
Nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO, TRAN, JURI (kodukorra artikkel 39).


19. Käesoleva istungi protokolli kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 3 esitatakse käesoleva istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi heakskiidul edastatakse käesoleva osaistungjärgu jooksul vastu võetud tekstid nüüd adressaatidele.


20. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 25. märtsist 2019 kuni 28. märtsini 2019.


21. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 15.59.


22. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zver

Vabandataval põhjusel puudujad:

Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi


1. lisa - Sebastiano Laviola nimetamine Ühtse Kriisilahendusnõukogu uueks liikmeks

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


2. lisa - Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:   
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:   
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:   
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:   
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:   
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


3. lisa - Euroopa Pangandusjärelevalve eesistuja ametisse nimetamine

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Viimane päevakajastamine: 13. juuni 2019Õigusalane teave