Index 
Proces-verbal
PDF 344kWORD 89k
Joi, 14 martie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă
1.Deschiderea ședinței
 2.Depunere de documente
 3.Petiții
 4.Echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE (propuneri de rezoluție depuse)
 5.Un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului (propuneri de rezoluție depuse)
 6.Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (dezbatere)
 7.Punerea în aplicare a Regulamentului privind sistemul generalizat de preferințe (SGP) (dezbatere)
 8.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  8.1.Situația drepturilor omului în Kazahstan
  8.2.Iran, în special cazul apărătorilor drepturilor omului
  8.3.Situația drepturilor omului în Guatemala
 9.Reluarea ședinței
 10.Urări de bun venit
 11.Votare
  11.1.Situația drepturilor omului în Kazahstan (vot)
  11.2.Iran, în special cazul apărătorilor drepturilor omului (vot)
  11.3.Situația drepturilor omului în Guatemala (vot)
  11.4.Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii * (vot)
  11.5.Punerea în aplicare a Regulamentului privind sistemul generalizat de preferințe (SGP) (vot)
  11.6.Acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante ***I (vot)
  11.7.Protecția concurenței în domeniul transportului aerian ***I (vot)
  11.8.Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III (vot)
  11.9.Echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE (vot)
  11.10.Numirea lui Sebastiano Laviola în calitate de nou membru al Comitetului Unic de Rezoluție (vot)
  11.11.Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (vot)
  11.12.Numirea președintelui Autorității Bancare Europene (vot)
  11.13.Un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului (vot)
  11.14.Urgența stabilirii unei liste negre a UE cu țările terțe în conformitate cu Directiva privind combaterea spălării banilor (vot)
  11.15.Schimbările climatice (vot)
  11.16.Recomandări pentru deschiderea negocierilor dintre UE și SUA (vot)
  11.17.Înființarea Fondului Monetar European (vot)
  11.18.Situația în Nicaragua (vot)
  11.19.Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (vot)
 12.Explicații privind votul
 13.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 14.Reluarea ședinței
 15.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 16.Normele privind bunăstarea animalelor în acvacultură (dezbatere)
 17.Drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană (dezbatere)
 18.Decizii privind anumite documente
 19.Aprobarea procesului-verbal al actualei ședințe și transmiterea textelor adoptate
 20.Calendarul următoarelor ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 22.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Numirea lui Sebastiano Laviola în calitate de nou membru al Comitetului Unic de Rezoluție
 Anexa 2 - Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene
 Anexa 3 - Numirea președintelui Autorității Bancare Europene


A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.01.


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ENVI

aviz :

AFET, DEVE, BUDG, REGI

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul HR (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE))

retrimis

comisiei competente :

CONT

- Propunere de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE))

retrimis

comisiei competente :

EMPL

2) de către deputați:

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la îndulcirea vinului ca formă de denaturare a concurenței (B8-0081/2019)
retrimis comisiei competente: AGRI
aviz: ENVI, IMCO

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la șomajul în Uniunea Europeană și absența dosarelor pe această temă în ședința plenară (B8-0091/2019)
retrimis comisiei competente: EMPL

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la libertatea academică și la libertatea de exprimare în Uniunea Europeană (B8-0092/2019)
retrimis comisiei competente: CULT

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la promovarea agroecologiei și a agrosilviculturii (B8-0093/2019)
retrimis comisiei competente: AGRI
aviz: ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la tehnologia blockchain (B8-0094/2019)
retrimis comisiei competente: INTA

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Propunere de rezoluție referitoare la libertatea mass-mediei ca o condiție pentru alegeri democratice (B8-0095/2019)
retrimis comisiei competente: CULT
aviz: LIBE

- Innocenzo Leontini. Propunere de rezoluție referitoare la realizarea unei strategii europene de promovare a identității comune și a culturii europene prin producțiile cinematografice și serialele de televiziune (B8-0134/2019)
retrimis comisiei competente: CULT

- Stefano Maullu. Propunere de rezoluție referitoare la introducerea unui program de schimb pentru copiii emigranților moldoveni, rămași în țara de origine (B8-0135/2019)
retrimis comisiei competente: CULT

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la protecția alunelor produse în Italia și la riscul de a se importa din Turcia alune dăunătoare pentru sănătate (B8-0136/2019)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: AGRI

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la suprimarea alocațiilor familiale în cazul unor legături cu terorismul (B8-0137/2019)
retrimis comisiei competente: LIBE


3. Petiții

Următoarele petiții au fost înscrise în registrul general în datele indicate mai jos și au fost retrimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 215 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură.

7 martie 2019

(*) (nr. 1201/2018); (*) (nr. 1202/2018); (*) (nr. 1203/2018); (*) (nr. 1204/2018); (*) (nr. 1205/2018); (*) (nr. 1206/2018); (*) (nr. 1207/2018); József Kovács (nr. 1208/2018); (*) (nr. 1209/2018); (*) (nr. 1210/2018); (*) (nr. 1211/2018); (*) (nr. 1212/2018); (*) (nr. 1213/2018); (*) (nr. 1214/2018); (*) (nr. 1215/2018); Alberto Cirio (nr. 0073/2019); Florin Dobrişan (nr. 0074/2019); Bentejuí Santana Navarro (nr. 0075/2019); Manuela Giacomini (nr. 0076/2019); (*) (nr. 0077/2019); (*) (nr. 0078/2019); (*) (nr. 0079/2019); (*) (nr. 0080/2019); (*) (nr. 0081/2019); Elena Mihaela Blejdea (nr. 0082/2019); Jürgen Sachansky (nr. 0083/2019); (*) (nr. 0084/2019); Wolfgang Molinari (nr. 0085/2019); (*) (nr. 0086/2019); (*) (nr. 0087/2019); (*) (nr. 0088/2019); (*) (nr. 0089/2019); (*) (nr. 0090/2019); (*) (nr. 0091/2019); (*) (nr. 0092/2019); (*) (nr. 0093/2019); (*) (nr. 0094/2019); Jerónimo Hernández Cortés (nr. 0095/2019); Arnau Domènech Romero (nr. 0096/2019); Ian Stock (nr. 0097/2019); (*) (nr. 0098/2019); (*) (nr. 0099/2019); Emanuel Delia (nr. 0100/2019); (*) (nr. 0101/2019); (*) (nr. 0102/2019); (*) (nr. 0103/2019); Panagiotis Karapanagiotis (nr. 0104/2019); (*) (nr. 0105/2019); (*) (nr. 0106/2019); (*) (nr. 0107/2019); (*) (nr. 0108/2019); Giampiero Tola (nr. 0109/2019); Markus Krammer (nr. 0110/2019); Sotirios Giannakakis (nr. 0111/2019); Florin Băncilă (nr. 0112/2019); Martin Viedenz (nr. 0113/2019); (*) (nr. 0114/2019); (*) (nr. 0115/2019); (*) (nr. 0116/2019); (*) (nr. 0117/2019); Markus Krammer (nr. 0118/2019); Tobias Kopf (nr. 0119/2019); Sylvia Mirek (nr. 0120/2019); Augustin Hagiu (nr. 0121/2019); Leif Lundgren (nr. 0122/2019); (*) (nr. 0123/2019); (*) (nr. 0124/2019); Martin Moore (nr. 0125/2019); Nicolás Mannarino Fernández (nr. 0126/2019); (*) (nr. 0127/2019); Boyko Nikiforov (nr. 0128/2019); (*) (nr. 0129/2019); (*) (nr. 0130/2019); (*) (nr. 0131/2019); (*) (nr. 0132/2019); (*) (nr. 0133/2019); (*) (nr. 0134/2019); Matias Kiviniemi (nr. 0135/2019); (*) (nr. 0136/2019); (*) (nr. 0137/2019); (*) (nr. 0138/2019); France Beorchia (nr. 0139/2019); (*) (nr. 0140/2019); René Kaltschmidt (nr. 0141/2019); (*) (nr. 0142/2019); Alejandro Blasco Sánchez (nr. 0143/2019); (*) (nr. 0144/2019); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nr. 0145/2019); (*) (nr. 0146/2019); (*) (nr. 0147/2019).

(*) Nume confidențial

Președintele a anunțat că, în conformitate cu articolul 215 alineatul (15) din Regulamentul de procedură, la 7 martie 2019, a trimis spre examinare comisiei competente petițiile primite de Parlamentul European, care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nici nu au reședința sau sediul social într-un stat membru.


4. Echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE (propuneri de rezoluție depuse)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE (2019/2614(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 12 martie 2019 (punctul 6 al PV din 12.3.2019).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Markus Ferber și Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, în numele Grupului PPE, Kay Swinburne, în numele Grupului ECR, referitoare la echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE (2019/2614(RSP)) (B8-0171/2019);

—   Pervenche Berès și Mercedes Bresso, în numele Grupului S&D, referitoare la echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE (2019/2614(RSP)) (B8-0172/2019);

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld și Jean Arthuis, în numele Grupului ALDE, referitoare la echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE (2019/2614(RSP)) (B8-0173/2019);

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold și Monika Vana, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE (2019/2614(RSP)) (B8-0174/2019);

—   Marisa Matias, Miguel Viegas, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes, João Ferreira și Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE (2019/2614(RSP)) (B8-0175/2019).

Vot: punctul 11.9 al PV din 14.3.2019.


5. Un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului (2019/2580(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 12 martie 2019 (punctul 15 al PV din 12.3.2019).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Margrete Auken, Jordi Solé, Martin Häusling, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero și Tilly Metz, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la un regim european de sancțiuni în cazul încălcării drepturilor omului (2019/2580(RSP)) (B8-0177/2019);

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina și Fernando Ruas, în numele Grupului PPE, referitoare la un regim european de sancțiuni în cazul încălcării drepturilor omului (2019/2580(RSP)) (B8-0178/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, și Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, referitoare la un regim european de sancțiuni în cazul încălcării drepturilor omului (2019/2580(RSP)) (B8-0179/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, privind un regim european de sancțiuni în caz de încălcare a drepturilor omului (2019/2580(RSP)) (B8-0180/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Ana Gomes și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, referitoare la un regim european de sancțiuni în cazul încălcării drepturilor omului (2019/2580(RSP)) (B8-0181/2019).

Vot: punctul 11.13 al PV din 14.3.2019.


6. Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (dezbatere)

Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) [2018/2279(INI)] - Comisia pentru dezvoltare - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportori: Eleni Theocharous și Francesc Gambús (A8-0160/2019)

Eleni Theocharous și Francesc Gambús și-au prezentat raportul.

A intervenit Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Alojz Peterle, în numele Grupului PPE, Elly Schlein, în numele Grupului S&D, Czesław Hoc, în numele Grupului ECR, Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Olaf Stuger, în numele Grupului ENF, Bogusław Sonik, Miriam Dalli, Gerben-Jan Gerbrandy, Heidi Hautala, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Olaf Stuger, Lola Sánchez Caldentey și Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Grapini, Notis Marias și Nicola Caputo.

Au intervenit Frans Timmermans, Eleni Theocharous și Francesc Gambús.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.19 al PV din 14.3.2019.


7. Punerea în aplicare a Regulamentului privind sistemul generalizat de preferințe (SGP) (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 978/2012 privind SGP [2018/2107(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

Christofer Fjellner și-a prezentat raportul.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Au intervenit Brando Benifei (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Santiago Fisas Ayxelà, în numele Grupului PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, în numele Grupului S&D, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, France Jamet, în numele Grupului ENF, William (The Earl of) Dartmouth și Danilo Oscar Lancini.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit Neven Mimica și Christofer Fjellner.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.5 al PV din 14.3.2019.


8. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 3 al PV din 13.3.2019.)


8.1. Situația drepturilor omului în Kazahstan

Propuneri de rezoluții B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 și B8-0209/2019 (2019/2610(RSP))

Heidi Hautala, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Wolf Klinz, Ana Gomes și Bogdan Andrzej Zdrojewski au prezentat propunerile de rezoluție.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit Julie Ward, în numele Grupului S&D, și Nathan Gill, în numele Grupului EFDD.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo și Seán Kelly.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.1 al PV din 14.3.2019.


8.2. Iran, în special cazul apărătorilor drepturilor omului

Propuneri de rezoluții B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 și B8-0194/2019 (2019/2611(RSP))

Bodil Valero, Cornelia Ernst, Marietje Schaake, Wajid Khan, Charles Tannock și Tunne Kelam au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Jaromír Štětina și Anders Primdahl Vistisen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, José Inácio Faria, Jude Kirton-Darling și Stanislav Polčák.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.2 al PV din 14.3.2019.


8.3. Situația drepturilor omului în Guatemala

Propuneri de rezoluții B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 și B8-0197/2019 (2019/2618(RSP))

Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Xabier Benito Ziluaga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramón Jáuregui Atondo și Tomáš Zdechovský au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ana Miranda și care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Xabier Benito Ziluaga, Francisco Assis, în numele Grupului S&D, Ana Miranda, în numele Grupului Verts/ALE, Dobromir Sośnierz, neafiliat, Krzysztof Hetman și Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, José Inácio Faria și Stanislav Polčák.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.3 al PV din 14.3.2019.

(Ședința a fost suspendată la 11.47 în așteptarea votării.)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

9. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.00.


10. Urări de bun venit

Președintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit unei delegații Parlamentului Canadei, conduse de Scott Simms, care a luat loc în tribuna oficială.

Președintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit unei delegații de parlamentari ucrainieni care a luat loc în tribuna oficială.

°
° ° °

Au intervenit Philippe Lamberts cu privire la anumite declarații făcute de Președintele Antonio Tajani la un post de radio italian, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Eleonora Forenza, Ana Miranda, James Carver, Dobromir Sośnierz, France Jamet, Daniele Viotti, Laura Agea și Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE (Președintele a luat act de afirmațiile acestuia din urmă).


11. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


11.1. Situația drepturilor omului în Kazahstan (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 și B8-0209/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0204/2019

(care înlocuiește B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 și B8-0209/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elisabetta Gardini, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák și Adam Szejnfeld, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Ana Gomes, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock și Monica Macovei, în numele Grupului ECR;

—   Wolf Klinz, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans și Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Helmut Scholz, Marie Christine Vergiat și Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2019)0203)


11.2. Iran, în special cazul apărătorilor drepturilor omului (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 și B8-0194/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0186/2019

(care înlocuiește B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 și B8-0194/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil și José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein și Wajid Khan, în numele Grupului S&D;

—   Raffaele Fitto, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga și Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans și Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE;

—   Bodil Valero, Heidi Hautala și Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan și Marie Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2019)0204)


11.3. Situația drepturilor omului în Guatemala (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 și B8-0197/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0182/2019

(care înlocuiește B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 și B8-0197/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Inese Vaidere, Stanislav Polčák și Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić și Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans și Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE;

—   Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan și Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2019)0205)


11.4. Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

O primă dezbatere a avut loc la 17 ianuarie 2018 (punctul 19 din anexă 1 al PV din 17.1.2018), urmată de votul care a avut loc la 18 ianuarie 2018 (punctul 6.5 al PV din 18.1.2018).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REGULAMENT AL CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0206)


11.5. Punerea în aplicare a Regulamentului privind sistemul generalizat de preferințe (SGP) (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 978/2012 privind SGP [2018/2107(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0207)


11.6. Acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Esther de Lange și Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale va avea loc la 13 decembrie 2018 (punctul 9.1 al PV din 13.12.2018).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

Au intervenit Matt Carthy, în numele Grupului GUE/NGL, pentru a solicita ca amendamentele să fie supuse votului înaintea acordului provizoriu, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură și Roberto Gualtieri (raportor), împotriva solicitării.

Prin AN (149 pentru, 431 împotrivă, 14 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0208)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


11.7. Protecția concurenței în domeniul transportului aerian ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția concurenței în domeniul transportului aerian și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Markus Pieper (A8-0125/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0209)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


11.8. Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III (vot)

Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2020, secțiunea III – Comisia [2019/2001(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0210)


11.9. Echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019 și B8-0175/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0171/2019

(care înlocuiește B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019 și B8-0174/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Markus Ferber și Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, în numele Grupului PPE;

—   Pervenche Berès și Mercedes Bresso, în numele Grupului S&D;

—   Kay Swinburne, în numele Grupului ECR;

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld și Jean Arthuis, în numele Grupului ALDE;

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas, Eickhout, Thomas Waitz și Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2019)0211)

(Propunerea de rezoluție B8-0175/2019 a devenit caducă.)


11.10. Numirea lui Sebastiano Laviola în calitate de nou membru al Comitetului Unic de Rezoluție (vot)

Raport referitor la propunerea Comisiei de numire a unui membru al Comitetului Unic de Rezoluție [N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)
Vot secret: articolul 182 alineatul (1) din Regulamentul de procedură
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 14.3.2019)

Au intervenit Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a solicita ca, în conformitate cu articolul 190 din Regulamentul de procedură, amânarea votului privind cele două rapoarte A8-0148/2019 și A8-0144/2019 și Roberto Gualtieri (raportor), împotriva solicitării.

Prin AN (190 pentru, 338 împotrivă, 30 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0212)


11.11. Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (vot)

Raport referitor la recomandarea Consiliului privind numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene [05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)
Vot secret: articolul 182 alineatul (1) din Regulamentul de procedură
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 2 al PV din 14.3.2019)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0213)


11.12. Numirea președintelui Autorității Bancare Europene (vot)

Raport referitor la numirea președintelui Autorității Bancare Europene [N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)
Vot secret: articolul 182 alineatul (1) din Regulamentul de procedură
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 3 al PV din 14.3.2019)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0214)


11.13. Un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 și B8-0181/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0177/2019

(care înlocuiește B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 și B8-0181/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina și Fernando Ruas, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri și Ana Gomes, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki și Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken și Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2019)0215)


11.14. Urgența stabilirii unei liste negre a UE cu țările terțe în conformitate cu Directiva privind combaterea spălării banilor (vot)

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Markus Ferber, Dariusz Rosati, Roberta Metsola și Emil Radev, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, Peter Simon, Birgit Sippel și Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Petr Ježek și Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini și Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan și Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, referitoare la caracterul urgent al întocmirii unei liste negre a UE cuprinzând țări terțe în conformitate cu Directiva privind combaterea spălării banilor (2019/2612(RSP)) (B8-0176/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0216)


11.15. Schimbările climatice (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 și B8-0203/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0195/2019

(care înlocuiește B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 și B8-0203/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Peter Liese și Christian Ehler, în numele Grupului PPE;

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland și Miriam Dalli, în numele Grupului S&D;

—   Nils Torvalds și Fredrick Federley, în numele Grupului ALDE;

—   Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Stelios Kouloglou și Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato și Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2019)0217)

(Propunerile de rezoluții B8-0184/2019, B8-0188/2019 și B8-0201/2019 au devenit caduce.)


11.16. Recomandări pentru deschiderea negocierilor dintre UE și SUA (vot)

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Bernd Lange, în numele Comisia pentru comerț internațional referitoare la recomandările privind deschiderea negocierilor comerciale dintre UE și SUA (2019/2537(RSP)) (B8-0163/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins

Intervenție

France Jamet, înaintea votului.


11.17. Înființarea Fondului Monetar European (vot)

Raport interimar referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind înființarea Fondului Monetar European [2017/0333R(APP)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Pedro Silva Pereira și Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul EFDD)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (depusă de comisiile BUDG și ECON)

Adoptat (P8_TA(2019)0218)


11.18. Situația în Nicaragua (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 și B8-0170/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0165/2019

(care înlocuiește B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 și B8-0170/2019):

depusă de următorii deputați:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria și Gabriel Mato, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo și Francisco Assis, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE;

—   Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao și Mireille D’Ornano, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2019)0219)


11.19. Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (vot)

Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) [2018/2279(INI)] - Comisia pentru dezvoltare - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportori: Eleni Theocharous și Francesc Gambús (A8-0160/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0220)


12. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

(Vot miercuri 13 martie 2019)

Raport Julia Reda - A8-0084/2019
Dobromir Sośnierz

Raport Kati Piri - A8-0091/2019
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Dobromir Sośnierz și Branislav Škripek

Raport Marian Harkin - A8-0162/2019
Michaela Šojdrová.

(Vot joi 14 martie 2019)

Raport Christofer Fjellner - A8-0090/2019
Michaela Šojdrová și Julie Ward

Echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE - RC-B8-0171/2019
Miapetra Kumpula-Natri și Mirosław Piotrowski

Un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului - RC-B8-0177/2019
Mirosław Piotrowski

Schimbările climatice - RC-B8-0195/2019
Ana Miranda, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Miapetra Kumpula-Natri, Mirosław Piotrowski, Dobromir Sośnierz, Julie Ward și José Inácio Faria

Recomandări pentru deschiderea negocierilor dintre UE și SUA - B8-0163/2019
Emmanuel Maurel

Situația în Nicaragua - RC-B8-0165/2019
Miguel Urbán Crespo

Raport Eleni Theocharous și Francesc Gambús - A8-0160/2019
Alex Mayer și Julie Ward.


13. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul de internet al Parlamentului (Europarl), secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.44.)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

14. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


15. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


16. Normele privind bunăstarea animalelor în acvacultură (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000001/2019) adresată de John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas și Dominique Bilde, Comisiei: Normele privind bunăstarea animalelor în acvacultură (B8-0015/2019)

Eleonora Evi a dezvoltat întrebarea.

Neven Mimica (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE, Andrejs Mamikins, în numele Grupului S&D, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Tilly Metz, în numele Grupului Verts/ALE, Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, André Elissen, în numele Grupului ENF, Ana Miranda și Anja Hazekamp.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly și Angel Dzhambazki.

A intervenit Neven Mimica.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000022/2019) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, Comisiei: Drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană (B8-0016/2019)

Cécile Kashetu Kyenge a dezvoltat întrebarea.

Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit José Inácio Faria, în numele Grupului PPE, Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, Marek Jurek, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Jiří Pospíšil și Angel Dzhambazki.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Julie Ward, Dobromir Sośnierz, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Cécile Kashetu Kyenge, și Marie-Christine Vergiat pentru a solicita să fie analizate afirmațiile lui Dobromir Sośnierz (Președintele a luat act de această cerere).

A intervenit Valdis Dombrovskis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


18. Decizii privind anumite documente

Sesizarea comisiilor

JURI

- Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE, IMCO, TRAN, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)


19. Aprobarea procesului-verbal al actualei ședințe și transmiterea textelor adoptate

În conformitate cu articolul 192, alineatul 3 din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al actualei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate în cursul actualei perioade de sesiune vor fi transmise fără întârziere destinatarilor lor.


20. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 25 martie 2019 și 28 martie 2019.


21. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 15.59.


22. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zver

Absenți motivat

Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi


Anexa 1 - Numirea lui Sebastiano Laviola în calitate de nou membru al Comitetului Unic de Rezoluție

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Anexa 2 - Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:   
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:   
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:   
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:   
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:   
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Anexa 3 - Numirea președintelui Autorității Bancare Europene

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Ultima actualizare: 13 iunie 2019Notă juridică